Organizator:

Stanowisko KIG ws. projektu ustawy implementującej CSRD

Podziel się

Komitet KIG ds. ESG z zadowoleniem przyjął długo oczekiwany projekt ustawy implementującej dyrektywę CSRD oraz dyrektywę delegowaną do krajowego ustawodawstwa i docenił wkład wniesiony w jej opracowanie - czytamy w piśmie Krajowej Izby Gospodarczej skierowanym do Ministerstwa Finansów i ministra Andrzeja Domańskiego. Jak mogliśmy się dowiedzieć, eksperci KIG wyrażają nadzieję, że proces sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju - zwłaszcza dla MŚP - będzie dzięki odpowiedniej legislacji przebiegał sprawnie oraz zwrócił uwagę na aspekty budzące obawy.

 

Członkini Komitetu KIG ds. ESG - Monika Porębska, Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementownia Warta S.A., wskazała na cztery kluczowe czynniki wpływające na skuteczne przygotowanie się firm do obowiązku raportowania kwestii ESG. Są to:

  • edukacja biegłych rewidentów w zakresie atestacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju, 
  • przyjęcie jednolitego standardu atestacji, 
  • poziom przygotowania firm audytorskich, 
  • odpowiedni czas na przygotowanie sprawozdania z działalności, którego integralną część stanowi sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. 

W związku z obawami, jakie budzą nowe regulacje, eksperci szczegółowo omówili w swoim stanowisku wyzwania i ryzyka, obejmując wszystkich uczestników procesu: regulatora, biegłych rewidentów, firmy audytorskie, podmioty raportujące. 

Zapoznaj się ze stanowiskiem KIG