Organizator:

Prelegenci

Marek Kłoczko

Marek Kłoczko

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Polityk, poseł I kadencji, menedżer, działacz gospodarczy. Ukończył wydział elektroniki na Politechnice w Budapeszcie oraz Wydział Ekonomiki Produkcji na SGPiSie. Odbył liczne studia i staże w Wielkiej Brytanii, USA, Korei Płd. i Japonii. Był tłumaczem przysięgłym języka węgierskiego, Dyrektorem Naczelnym Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS.

Od 2015 roku jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Izb Europejskich EUROCHAMBRES w Brukseli. Jest też Konsulem Honorowym Republiki Salwadoru w Polsce. Odznaczony wysokimi orderami Polski, Węgier, Litwy i Estonii.

Od 1990 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej: od 1990 roku jako Dyrektor Generalny KIG, od 1993 Sekretarz Generalny KIG, od 2014 Wiceprezes-Dyrektor Generalny, a od 2021 roku pełni funkcję Prezesa KIG.

Karolina Opielewicz

Karolina Opielewicz

Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektorka Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich

Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, odpowiadająca za komunikację oraz projekty wspierające rozwój biznesu. Aktywnie działa na rzecz MŚP, propagując wśród największych firm potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoich mniejszych partnerów.

W Krajowej Izbie Gospodarczej pracuje od 2008 roku. Od 2016 roku jest zastępczynią Dyrektora Generalnego. Od 2021 roku zasiada w trzyosobowym zarządzie. Inicjatorka takich działań Krajowej Izby Gospodarczej jak prowadzenie Centrum Kreatywności Targowa, powołanie Komitetu ds. ESG, stworzenie we współpracy z Amazon platformy cross-border.pl

To z jej inicjatywy Krajowa Izba Gospodarcza powołała Szkołę ESG oraz podjęła się szeregu innych działań edukacyjnych i rozwojowych, mających wspierać przedsiębiorców w zielonej transformacji.

Dodatkowo, jest członkinią Rady Dyrektorów oraz Komitetu Budżetowego Eurochambres. Od 2024 w ramach Eurochambres została wybrana na wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Karolina Opielewicz jest także członkinią wielu grup roboczych na poziomie krajowym i europejskim, które zajmują się zrównoważonym rozwojem. Między innymi POLSIF, Chapter Zero Poland, czy Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministerstwie Finansów.

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Liderka, ekspertka, menedżerka, pasjonatka, trenerka i wykładowczyni z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG i zrównoważonych finansów. Director, Sustainability and Reputational Risk w Standard Chartered Bank. Z ramienia Zarządu nadzoruje merytoryczny rozwój FOB. Od sierpnia 2023 r. do marca 2024 r. w roli dyrektorki generalnej odpowiadała za rozwój i transformację organizacji oraz zarządzanie projektami i zespołem FOB. Aktywnie zaangażowana w rozwój i promowanie tematyki zrównoważonego rozwoju w lokalnych i międzynarodowych inicjatywach.

Od marca 2024 członkini EFRAG Banking Advisory Panel – ciała doradczego wspierającego przygotowanie sektorowych ESRS. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Wykładowczyni i trenerka w m.in. Uczelni Łazarskiego, Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, GPW Growth, Szkole ESG, Instytucie Compliance, EY Academy of Business. Jurorka w konkursie The Best Annual Report Instytutu Rachunkowości i Podatków. Inicjatorka, członkini założycielka i członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia POLSIF – Sustainable Investment Forum Poland.

W latach 2017-2023 roku była odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. W okresie 2021-2023 r. była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, gdzie odpowiadała za projekty z zakresu raportowania niefinansowego, strategiczne zarządzanie CSR/ESG i zarządzanie projektami na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych na skalę Europy.

Mateusz Sulwiński

Mateusz Sulwiński

Koordynator kampanii transpraca.pl, Członek zarządu stowarzyszenia Grupa Stonewall

Członek zarządu stowarzyszenia Grupa Stonewall i jego prezes w latach 2019 - 2022. Studiował stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w agencjach PR, współpracował z takimi markami jak Cartoon Network, TNT i PKO Bank Polski. Pracował przy obsłudze kanałów społecznościowych Allegro, największej platformy transakcyjnej on-line w Polsce. 

Na początku 2020 r. odszedł z firmy, aby skupić się na pracy w Grupie Stonewall. Obecnie zajmuje się marketingiem internetowym, projektami specjalnymi i koordynacją działalności szkoleniowej stowarzyszenia. Przeprowadził kilkaset godzin webinarów i wykładów na temat społeczności LGBT+, języka inkluzywnego i postulatów ruchu m.in. dla Endemol Shine Polska, Converse, Deloitte i Heineken. Pomysłodawca i koordynator poznańskiej sieci pracowniczej “LGBT+ in the workplace”. 

Koordynator kampanii transpraca.pl, której celem jest poprawa sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy. Współkoordynator kampanii społecznej “Jesteśmy dobrzy w byciu razem” (Złoty Spinacz 2022). Współorganizował osiem edycji festiwalu Poznań Pride Week i poznańskiego Marszu Równości. W 2024 r. znalazł się na liście 100 osób wspierających edukację seksualną w Polsce magazynu Forbes Women i SEXEDPL.

Agnieszka Skorupińska

Agnieszka Skorupińska

Partner, Rymarz Zdort Maruta

Jest adwokatem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych, a także regulacjach z zakresu ESG. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Przez ostatnie sześć lat Agnieszka Skorupińska współpracowała z międzynarodową kancelarią, gdzie kierowała Praktyką Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także koordynowała działania w zakresie ESG na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako doradca skutecznie doradzała m.in. spółkom z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, nieruchomościowego oraz spożywczego. Z sukcesem od lat reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Agnieszka Skorupińska jest także przewodniczącą Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem grupy wspierającej prace nad projektem europejskich standardów zrównoważonego raportowania (ESRS) dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw przy EFRAG.

Franek Sterczewski

Franek Sterczewski

Poseł na Sejm RP IX i X kadencji

W trakcie poprzedniej kadencji złożył blisko 900 interpelacji. Członek sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Migracyjnej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego. Podczas kadencji zajmował się tematami, takimi jak: rozwój transportu publicznego, jakość infrastruktury, ochrona zieleni, bezpieczeństwo pracy, sądownictwo, ochrona zdrowia, kryzys humanitarny oraz prawa osób LGBT+.

Radny Osiedla Św. Łazarz. Architekt, aktywista, rowerzysta. Inicjator poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Animator kultury miejskiej. Kurator wydarzeń związanych z architekturą i wieloletni współpracownik festiwali m.in.: MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Organizator akcji, takich jak Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy, czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną pełnią rolę komentarza do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta. W latach 2018 - 2019 Koordynator ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, odpowiedzialny za otwieranie targów na miasto. 

Aleksandra Majda

Aleksandra Majda

ESG Impact Network

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, wspiera komunikacyjnie i doradczo biznes idący w zielonym kierunku, popularyzuje cele agendy ONZ, pomaga we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG, promuje i wspiera postawy proekologiczne wśród pracodawców. Założycielka i CEO w Go Green. Fundatorka Fundacji Obywatele Natury. Członkini: komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Rady ds. OZE i Rady ds. Czystego Powietrza w Konfederacji Lewiatan, grup: wodorowej, budynkowej i transportowej. Była dyrektorką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad działami: zamówień publicznych, komunikacji społecznej, zarządzania nieruchomościami, prawnym, kadr i organizacji wewnętrznej. Koordynowała komunikację i PR warszawskich biur i jednostek zajmujących się̨ ekologią i zrównoważonym rozwojem: Zarządu Zieleni, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Była: w składzie kadry zarządzającej portalu www.tvn24.pl, redaktorką naczelną Magazynu TVN24, szefową działu Kontakt 24 w TVN24, dziennikarką Rzeczpospolitej i PAP, nauczycielką akademicką (Uniwersytet SWPS).

Aneta Korycińska

Aneta Korycińska

Założycielka strony „Baba od polskiego"

Z wykształcenia polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka, nauczycielka i założycielka strony „Baba od polskiego", która już od ośmiu lat przyciąga uwagę ponad miliona użytkowników. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa. W swojej działalności internetowej skupia się na obnażaniu językowego obrazu świata i zachęca do stosowania inkluzywnej polszczyzny, punktuje absurdy systemu edukacji, a także pogłębia wrażliwość na takie tematy jak nieneurotypowość czy prawa mniejszości. Uwielbia się uczyć i poznawać nowe branże, dlatego oprócz polonistyki ukończyła także psychologię zwierząt, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogikę oraz redakcję językową tekstów.

Anna Larsson

Anna Larsson

Circular Economy Director w Reloop Platform

Reloop Platform to globalna organizacja, której wizją jest świat bez zanieczyszczeń odpadami. Dzięki wykształceniu i 18-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu odpadami tworzącymi wartość, Anna Larsson jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego zarządzania zasobami, promującym ambitne, ogólnokrajowe i opłacalne modele gospodarki o obiegu zamkniętym oparte na materiałach wtórnych.

Prof. UAM dr hab. Jarema Drozdowicz

Prof. UAM dr hab. Jarema Drozdowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog, antropolog i socjolog edukacji. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. W swoich badaniach zajmuje się problematyką związaną z różnorodnością kulturową i językową, procesami tworzenia się nowych form wspólnot kulturowych,  procesami migracyjnymi i polityką wielokulturowości w kontekście edukacyjnym. W badaniach tych podejmuje analizy o charakterze jakościowym i ilościowym, tak w kontekście polskim jaki globalnym. Do pozostałych obszarów zainteresowania badawczego należą kwestie związane z edukacją dwu i wielojęzyczną, teoria kultury, kultura współczesna i popularna, historia i teoria wychowania, procesy zmiany kulturowej, problem enkulturacji i transmisji wzorów społeczno-kulturowych, integracji imigrantów, problem nierówności społecznych, edukacja demokratyczna, przemiany współczesnej religijności, procesy konstruowania tożsamości i subkultury młodzieżowe. Wykonawca w grancie KBN „Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej”. Kierownik międzynarodowego konsorcjum badawczo-wdrożeniowego INTERACT.

Katarzyna Jedlińska

Katarzyna Jedlińska

Fintech Poland

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalistka w obszarze zarządzania i komunikacji. Wcześniej Dyrektor Generalny Campiri Polska, uruchamiającej jedną z największych w regionie platform rezerwacji campervanów online w Polsce i na Słowacji. W Grupie Cenatorium-Inplus jako Dyrektor Operacyjny odpowiadała za projekty międzynarodowe, współpracę z partnerami oraz obszar administracyjno-kadrowy. W swojej karierze kierowała również Departamentem Partnerstwa i Komunikacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Były doradca zarządu w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Promocji. Absolwentka programu mentoringowego Vital Voices. Wolontariuszka i działaczka społeczna.

Kurt Vandenberghe

Kurt Vandenberghe

Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA)

Kurt Vandenberghe został mianowany dyrektorem generalnym DG CLIMA 16 stycznia 2023 roku. Do tego czasu, od 1 grudnia 2019 r. był doradcą ds. Zielonego Ładu i zdrowia Przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Do gabinetu prezydenta dołączył z DG ds. Badań i Innowacji, gdzie od 1 lutego 2016 r. był dyrektorem ds. polityki i programowania, a od 1 czerwca 2019 r. pełnił obowiązki dyrektora ds. badań i innowacji. Wcześniej, od lipca 2013 r., był dyrektorem ds. działań w dziedzinie klimatu i efektywnego gospodarowania zasobami w DG ds. Pracował w gabinecie komisarza ds. badań Philippe'a Busquina (1999-2004) oraz jako szef gabinetu Janeza Potočnika, który był komisarzem ds. badań i innowacji (2004-2009), a następnie ds. środowiska (od 2010 r.). Kurt dołączył do Komisji Europejskiej w 1996 r. jako koordynator grupy zadaniowej Komisji ds. transportu intermodalnego i programu badawczego w dziedzinie transportu. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Kurt pracował przez 4 lata jako menedżer w Ernst & Young Association Management, gdzie zakładał, zarządzał i reprezentował międzynarodowe stowarzyszenia handlowe.

Po zapoznaniu się z literaturą francuską i włoską na Katholieke Universiteit Leuven (KUL) i uzyskaniu dyplomu z zakresu spraw publicznych i międzynarodowych na University Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL), Kurt uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych w Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (S.A.I.S.) w Bolonii we Włoszech i Waszyngtonie w USA.

Dr Lalasia Bialic-Murphy

Dr Lalasia Bialic-Murphy

Lead Scientists w Crowther Lab w ETH Zürich.

Jej grupa bada mechanizmy, procesy i zasady, które powodują różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów w zmieniającym się świecie. Jej wykształcenie obejmuje modelowanie demograficzne i statystykę aktuarialną, a jej praca jest motywowana podstawowymi zasadami teorii historii życia. Jej praca jest multidyscyplinarna i koncentruje się na rozwijaniu wspólnych badań w celu syntezy i przekazywania solidnej nauki, która może być wykorzystana do informowania globalnego ruchu odbudowy. Lalasia uzyskała tytuł doktora w 2017 r. na Uniwersytecie Hawajskim w Mānoa, a następnie odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Tennessee. W latach 2019-2020 pracowała jako adiunkt naukowy na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville oraz w Narodowym Instytucie Syntezy Matematycznej i Biologicznej. W 2020 r. przeniosła się do ETH Zürich, aby kierować Fundamental Ecology Group w Crowther Lab. Oprócz doświadczenia akademickiego, Lalasia ma dziewięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu programami monitorowania ochrony przyrody i kierowaniu zakrojonymi na szeroką skalę działaniami renowacyjnymi na Hawajach.

Dr Maciej Bukowski

Dr Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

Dr n.med. Magdalena Gawrych

Dr n.med. Magdalena Gawrych

Psycholog, psychoterapeutka, badaczka, trenerka.

Naukowo zajmuje się czynnikami wewnątrzpsychicznymi i środowiskowymi wpływającymi na zdrowie psychiczne człowieka. W ostatnich latach koncentruje się na związkach poczucia wspólnotowości z naturą (nature connectedness) ze zdrowiem psychicznym, interwencjami opartymi o kontakt z przyrodą (nature-based interventions) oraz mechanizmach wpływu tzw. „zielonej terapii” na dobrostan psychiczny człowieka.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współpracowała naukowo i dydaktycznie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu, a także Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka i współautorka ponad 60 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym pierwszej polskiej monografii naukowej poświęconej związkom natury ze zdrowiem psychicznym („Natura a zdrowie psychiczne”, 2022). Realizatorka projektów naukowo-badawczych z dziedziny psychologii i psychiatrii. Swoje prace regularnie prezentuje na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Zaangażowana w aktywność sieci World Psychitric Association (Climate Change/ Total Health Initiative), Członkini Komisji ds. Psychiatrii Klimatycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, recenzentka w międzynarodowych czasopismach naukowych, popularyzatorka wiedzy o zdrowiu psychicznym. Klinicznie pracuje z jednostkami i parami doświadczającymi zaburzeń psychicznych oraz problemów psychoseksualnych.

Mateusz Żydek

Mateusz Żydek

Ekspert Instytutu Badawczego Randstad

Specjalista w dziedzinie komunikacji firm oraz polskiego rynku pracy, od 2016 roku związany z największą firmą HR w Polsce - Randstad Polska. Absolwent socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od wielu lat tworzy szczegółowe analizy polskiego i globalnego rynku pracy, powstające w Instytucie Badawczym Randstad (cykle badawcze „Plany Pracodawców” i „Monitor Rynku Pracy”.

Jest współautorem opracowania „Radio i społeczeństwo” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011). Analizuje w nim nowoczesne mechanizmy komunikacji z odbiorcami radia lokalnego i budowanie wspólnoty w oparciu o lokalny system radiofonii. Jest ponadto współautorem opracowania „Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników” (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020), w którym przygląda się percepcji benefitów pracowniczych i świadczeń socjalnych wśród Polaków oraz ofertom budowanym przez pracodawców.

Piotr Glen

Piotr Glen

Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG oraz sekretarz Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studium menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto absolwent SGH, w której z wyróżnieniem ukończył Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie. Od wielu lat zajmujący się tematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz raportowania niefinansowego.

Członek zespołu, w ramach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, który opracował Standard Informacji Niefinansowych (SIN), umożliwiający polskim spółkom wypełnianie obowiązków raportowania informacji niefinansowych. Ponadto członek Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pełni funkcję kierownika Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG oraz sekretarza Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH

Katarzyna Chmielewska

Katarzyna Chmielewska

Kierowniczka ds. ESG i komunikacji w Krajowej Izbie Gospodarczej

B2B, B2C te literki są jej znane z praktyki marketingowej i PR-owej, którą realizuje z powodzeniem już od ponad 15 lat, w rozmaitych branżach – od edukacji, przez FMCG, NGO czy sektor publiczny. Aktualnie w Krajowej Izbie Gospodarczej dba m.in. o upowszechnianie wiedzy o ESG i zrównoważonym rozwoju wśród sektora MŚP.

Dr Sonia Buchholtz

Dr Sonia Buchholtz

Forum Energii

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka z zakresu makroekonomii, rynku pracy i ewaluacji polityk publicznych z mocnym backgroundem analitycznym. Autorka i współautorka publikacji w tym obszarze, uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych i z zakresu policymakingu. W przeszłości związana m.in. z trzecim sektorem, ostatnio pracowała jako główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Dr inż. Weronika Urbańska

Dr inż. Weronika Urbańska

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych, adiunkt badawczo- dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Do jej zainteresowań należą metody odzysku metali krytycznych ze zużytych baterii litowo jonowych, zrównoważona gospodarka surowcami i ich pozyskiwanie z zasobów pozaziemskich (regolitu marsjańskiego i księżycowego), wpływ gospodarki odpadami na zmiany klimatu oraz wdrożenie modelu GOZ w życiu codziennym (zero waste) i przemyśle.

​Autorka ponad 60 prac naukowych, a także opracowań przemysłowych z zakresu przetwarzania odpadów i gospodarki surowcami, kierownik i wykonawca w projektach naukowych i B+R (NCN, NCBiR), uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji branżowych. Stale współpracuje z przemysłem, obecnie ze start upem Extremo Technologies jako Advisor i Chief Scientific Officer.
Popularyzatorka zagadnień dotyczących ochrony środowiska - m.in. autorka artykułów popularnonaukowych, ekspertka na wielu wydarzeniach oraz w wystąpieniach radiowych i telewizyjnych. Laureatka konkursów i prestiżowych nagród.


Certyfikowany tutor akademicki. Lider Dostępności w Politechnice Wrocławskiej. Obecnie przewodnicząca wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Borys Sawicki

Borys Sawicki

Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

Borys D. Sawicki specjalizuje się w bankowości i finansach, koncentrując się na transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości. Aktywnie wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem, w tym w ocenie zgodności działalności z taksonomią UE i raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Dr hab. Joanna Kulczycka

Dr hab. Joanna Kulczycka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni, prodziekan ds. współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach).

Joanna Maria Stolarek

Joanna Maria Stolarek

Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Przedstawicielstwem zielonej Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, która realizuje projekty w Polsce i krajach Bałtyckich, kieruje od października 2019 r. Studiowała filologię niemiecką, słowiańską i hiszpańską na Karls-Eberhardt-Universität w Tybindze. Zanim oddała się zawodowo dziennikarstwu, była pracowniczką naukową na wydziale ekonomii i prawa gospodarczego na Hochschule für Wirtschaft und Umwelt w Geislingen/Steige. Po szkole dziennikarskiej w Monachium pracowała jako redaktorka i komentatorka polityczna w Südwest Presse (dział gospodarki i ekonomii) w Ulm, w Märkische Oderzeitung we Frankfurcie nad Odrą i w Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (dział polityczny) w Berlinie. Zaangażowanie na rzecz różnorodności - także w mediach - zaprowadziło ją do organizacji pozarządowej Neue deutsche Medienmacher, która działa na rzecz różnorodności w mediach oraz dba o to, aby teksty i artykuły powstawały z wrażliwością na różnorodność kulturową. Tam była członkinią zarządu oraz kierowała projektami medialnymi.

Joanna Maria Stolarek publikuje nadal w różnych mediach, uwzględniając polsko-niemiecki punkt widzenia, komentuje aktualne polityczne wydarzenia obu krajów, starając się wyjaśniać Niemcom Polskę, a Polakom Niemcy. Wolontaryjnie wspiera rozwój kobiet w mediach i polityce jako mentorka.

Jolanta Okońska-Kubica

Jolanta Okońska-Kubica

Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL

Specjalizuje się we wspieraniu firm i organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju (analizy, strategie, raporty, szkolenia, itp). Ekspertka z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i rozwoju biznesu.

Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej.

Dr Jolanta Turek

Dr Jolanta Turek

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania i jakości, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Zastępcą Kierownika Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu. Autorka i współautorka publikacji o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz łańcucha dostaw. Aktualnie jest liderem strumienia projektu dotyczącego wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) oraz kierownikiem badania „Ryzyko klimatyczne w decyzjach inwestycyjnych” (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH).

Praktyk biznesowy i doradca z wieloletnim doświadczeniem. Jest Dyrektorką ESG w CVI Dom Maklerski Sp. z o.o.

Zaangażowana w kluczowe inicjatywy merytoryczne związanie z zagadnieniami ESG – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF), Rady Innowatorów Polskiego Stowarzyszenia ESG, Chapter Zero, Zespołu ds. zrównoważonego łańcucha dostaw w ramach programu Climate Positive w UN Global Compact Network Poland, inicjatywy #EndPlasticPollution, Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest wykładowcą na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA oraz szkoleniowcem m.in. w ramach Szkoły ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Tomoho Umeda

Tomoho Umeda

Założyciel spółki Hynfra oraz Hynfra Energy Storage

Jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym, promotorem technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej. Przewodniczy Komitetowi Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest wiceprezesem stowarzyszenia Hydrogen Poland, członkiem Hydrogen Europe oraz European Clean Hydrogen Alliance. Zasiada w zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Rady Honorowej Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii przy Politechnice Wrocławskiej. Wykłada na Master of Business Administration (MBA) uczelni Collegium Humanum, specjalizacja: Zarządzanie Technologiami Wodorowymi.

Dariusz Bugalski

Dariusz Bugalski

Dziennikarz, publicysta, pisarz, poeta, nauczyciel

Mąż Anny, ojciec Natalii, dziadek Maliny i Kazia. Autor podcastu K3. 

Przez lata w radiowej Trójce (m.in. „Klub Trójki”, „Trójka pod Księżycem”, „Wszystko, co najważniejsze”), a wcześniej w Tok FM. Autor siedmiu tomów poezji, zbioru opowiadań, książki artystycznej „Jaśnienie” (wraz z Wojciechem Prażmowskim) oraz powieści „Wirus”. Ostatnio opublikował tom wierszy „Korespondent Małego Przeglądu”.

Wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS, UMCS, Instytut Badań Literackich). Nauczyciel komunikacji i wystąpień publicznych według autorskiej metody.

Mikołaj Potocki

Mikołaj Potocki

ALTEMIS

Doświadczony manager w obszarach zmian klimatu, zarządzania ryzykiem oraz systemów zarządzania. Wspiera firmy w zarządzaniu ich wpływem na klimat m.in. analizie śladu węglowego organizacji i produktów, LCA, EPD, audytach ESG, zrównoważonym łańcuchu dostaw oraz w zrównoważonych zakupach. Z racji pełnionych funkcji i doświadczenia, posiada wiedzę związaną z ogólnym funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki oraz z wymaganiami prawnymi w zakresie zmian klimatycznych, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Agnieszka Durlik

Agnieszka Durlik

Dyrektor Generalna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Wieloletni praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pierwsze doświadczenia zawodowe rozwijała jako prawa ręka dyrektora jednego z największych szpitali w Warszawie, gdzie poznała od podszewki wyzwania jakie niesie zarządzanie organizacją w sposób wymagający godzenia przeciwstawnych grup interesów.

Od wielu lat reprezentuje samorząd przedsiębiorców w roli eksperta w tematyce gospodarczej i prawnej dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przeszła poszczególne szczeble w dużej organizacji, jaką jest Krajowa Izba Gospodarcza – od eksperta, przez project-managera, Rzecznika Prasowego, Dyrektora Gabinetu Prezesa, aż po Dyrektora Generalnego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w procesach stanowienia prawa w Polsce – w parlamencie, ministerstwach, organach administracji publicznej. Z sukcesem przygotowywała i realizowała projekty finansowane z funduszy UE. Doradza przedsiębiorcom, jest gościem różnych mediów w ramach rzecznictwa interesów przedsiębiorców.

Od 2017 roku kieruje największym sądem polubownym dla przedsiębiorców w Polsce. Na co dzień obcuje z wyzwaniami, z którymi mierzą się mikro, mali, średni i duży przedsiębiorcy w ramach prowadzenia biznesu. Członek Jury konkursu „Złote Spinacze”. Jest współautorem szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, prowadzenia działalności gospodarczej, przeciwdziałania korupcji.

Dr Beata Kozyra

Dr Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG Grant Thornton; Członek Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izby Gospodarczej.

Beata Kozyra posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe, w tym związane z tworzeniem i operacjonalizacją aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jej kluczową kompetencją jest tworzenie Raportów ESG oraz tworzenie i wdrażanie strategii ESG oraz strategii biznesu firmy z uwzględnieniem zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju oraz kaskadowanie celów strategicznych na poziom operacyjny i taktyczny, a także opracowywanie niezbędnych do realizacji ww. celów: modeli biznesowych, planów działań, alokacji zasobów oraz budżetu, a także zarządzaniem procesem zmian w organizacji.

Jest członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem międzynarodowej inicjatywy Net Zero Carbon Events i członkiem międzynarodowego Zespołu ds. metodologii liczenia śladu węglowego dla branży eventowej.

Pracowała z ponad 50-cioma firmami zarówno w zarządach, jak i jako konsultant ds. strategii.

Jest autorką publikacji i prelegentem na licznych konferencjach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ukończyła studia doktoranckie, 3 studia podyplomowe z szeroko pojętego zarządzania oraz wiele szkoleń i certyfikowanych kursów z zakresu analizy strategicznej, tworzenia i wdrażania strategii oraz raportowania ESG.

Clarissa Morawski

Clarissa Morawski

Współzałożycielka Reloop Platform

Clarissa Morawski jest współzałożycielką Reloop Platform w 2015 r. (z siedzibą w Brukseli i Nowym Jorku) - międzynarodowej organizacji non-profit, która łączy wiedzę specjalistyczną, analizę naukową i zaangażowanie w sieci łańcucha wartości w celu lepszego definiowania, komunikowania i wdrażania polityk i operacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Clarissa Morawski posiada 30-letnie doświadczenie techniczne, analityczne i komunikacyjne w zakresie polityki minimalizacji odpadów. Jest autorką ponad 100 artykułów i artykułów na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta i gospodarki o obiegu zamkniętym w publikacjach dotyczących recyklingu, a w latach 2010-2015 wykładała gospodarkę odpadami na Uniwersytecie Trent (Kanada). Ostatnio, w roli Reloop CEO, Clarissa Morawski była aktywnie zaangażowana w rozwój polityki dotyczącej odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu Unii Europejskiej.

Cleo Ćwiek

Cleo Ćwiek

Modelka, podcasterka, założycielka Fundacji Można Zwariować

Autorka książki „CLOU. Jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym” (wyd. Agora). Entuzjastka wspinania, podcastów, technologii, literatury i najróżniejszych ciekawostek.

Dr inż. Ilona Biedroń

Dr inż. Ilona Biedroń

IMGW-PIB

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalizująca się w zarządzaniu zasobami wodnymi obejmującym problematykę powodzi, suszy oraz ochronę i odtwarzanie ekosystemów rzecznych (renaturyzację rzek). Posiada kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych wydane w 2007 roku.

Prezes Fundacji Zdrowa Rzeka (d. Hektary Dla Natury), ekspert ds. renaturyzacji wód powierzchniowych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, koordynatorka projektu WaterLANDS w Centrum Ochrony Mokradeł. Niezależna ekspert współpracująca ze środowiskiem naukowo-badawczym i organizacjami pozarządowymi tj. WWF Polska, Fundacja Sendzimira, Fundacja Stocznia czy Coalition Clean Baltic.

Posiada szerokie doświadczenie związane z przygotowywaniem kluczowych metodyk, analiz i baz danych na rzecz opracowywania planów gospodarowania wodami, przeciwdziałania skutkom suszy, zarządzania ryzykiem powodziowym i ich aktualizacji oraz w prowadzeniu konsultacji społecznych w tym obszarze.

Współautorka szeregu ekspertyz, prac studialnych i planistycznych z zakresu gospodarki wodnej realizowanych od 2003 roku. Koordynatorka i kierowniczka wielu projektów realizowanych na rzecz administracji wodnej w Polsce, w tym projektu pn. „Opracowanie Krajowego Programu renaturyzacji wód powierzchniowych” wskazującego potrzebę i zakres podjęcia działań w zakresie poprawy hydromorfologii dla polskich rzek, jezior i wód przymorskich. Współautorka koncepcji dot. renaturyzacji mokradeł: Koncepcji Programowo – przestrzennej budowli hydrotechnicznych na Łasicy i Kanale Zaborowskim w ramach projektu Kampinos WetLIFE oraz Koncepcji funkcjonalnego połączenia rzek Drzewiczki i Wąglanki i ich dolin z przestrzenią publiczną Opoczna.

Współautorka szeregu publikacji dot. zagadnień wodnych, w tym ostatnich poświęconych dobrym praktykom w zarządzaniu wodami i renaturyzacji wód powierzchniowych.

Poza wiedzą ekspercką posiada umiejętności planowania i prowadzenia projektów oraz budowania i koordynowania prac zespołów projektowych. Certyfikowana Project Manager – PRINCE2® Practitioner.

Dr Irena Chawrilska

Dr Irena Chawrilska

Dyrektorka Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

Adiunktka w Zakładzie Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej, visiting scholar (2023) na Utrecht University, visiting professor na University of Toronto (2023–2024); autorka książek: Hybrydy i hybrydyczności: z pogranicza literatury i sztuk wizualnych (2020), Polish for sustainability? Kultura polska a wyzwania globalne (2022), LOST in Gdańsk! Polish culture in the age of uncertainty (2023).

Ludwika Włodek

Ludwika Włodek

Socjolożka, dziennikarka, Adiunktka w Studium Europy Wschodniej UW

Temat migracji interesuje ją od dawna, pisała o migracjach zarobkowych z krajów poradzieckiej Azji Środkowej do Rosji oraz o uchodźcach z tych obszarów w Polsce. Jest autorką książki "Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji" (Wyd. Czarne 2020). Temat migracji jest także obecny w jej ostatniej książce, "Buntowniczki z Afganistanu" (WAB 2022), o losach afgańskich działaczek na rzecz praw kobiet, które po przejęciu władzy przez talibów, musiały uciekać z Afganistanu.

Maciej Kalwasiński

Maciej Kalwasiński

Główny specjalista w Zespole Chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Wcześniej pracował w portalu finansowym „Bankier.pl” jako redaktor prowadzący i analityk. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących gospodarki ChRL: sytuacji makroekonomicznej, polityce gospodarczej, handlu i inwestycjach zagranicznych oraz zagranicznej polityce ekonomicznej.

Marianna Wartecka

Marianna Wartecka

Dyrektorka partnerstw i rzecznictwa oraz członkini zarządu Fundacji Ocalenie

Absolwentka teatrologii i prawa, zawodowo od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją zewnętrzną i budowaniem relacji; z Fundacją Ocalenie związana od 2016 roku; od 2021 roku jako wolontariuszka udziela pomocy humanitarnej osobom w drodze na granicy polsko-białoruskiej. 

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

25-letnie doświadczenie raportowania oraz oszacowywania ryzyk środowiskowych i społecznych. W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyka środowiskowego oraz  społecznego projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert Adamczyk jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Pracował on nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) oraz Giełdą w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi dla Praskiej Giełdy. Robert Adamczyk jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD opracowujących standardy ESRS dot. zanieczyszczeń oraz bioróżnorodności. Jest również w technicznej grupie referencyjne (Technical Review Group) w International Sustainability Standards Board (ISSB) oraz w Climate Bonds Iniative (CBI) w technicznych grupach robaczych dla sektora Stali oraz Chemii. Od 2017 roku jest członkiem grupy roboczej ds. energetyki odnawialnej podowalanej przez ONZ Convection for Migratory Species (UN CMS).

Do 2004 roku był Dyrektorem Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), który założył w 1997 roku. Robert Adamczyk jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz asesorem środowiskowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors), audytorem ISO 14001 oraz weryfikatorem dla ResonsbileSteel. Specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej oraz raportowania ESG, między innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych, jak i Dyrektyw Unii Europejskiej. Między 2012-2021 był przewodniczącym rady pracowniczej w EBOiR.

Tomasz Pietrzak

Tomasz Pietrzak

Manager zespołu prawnego Fundacji Ocalenie

Prawnik i arabista, manager zespołu prawnego Fundacji Ocalenie. Udziela pomocy prawnej osobom migranckim i uchodźczym w Warszawie i Łodzi.

Wojciech Konecki

Wojciech Konecki

Prezes APPLiA - Związku producentów AGD i HVAC, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

W 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Przez 30 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców, producentów AGD, APPLiA Polska (d.CECED), który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi. W 2020 został wybrany na Prezesa Zarządu tej organizacji. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Parlamentarnych i zespołach roboczych ministerstw.

W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku był radcą, członkiem władz i wice przewodniczącym Rady oraz od 2017 roku wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Board of Officers europejskiej organizacji normalizacyjnej CENELEC, współzałożycielem Forum Rozwoju Przemysłu, członkiem grupy eksperckiej KIS-GOZ (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)  oraz przewodniczącym międzynarodowej rady nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko SA.

W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce efektywności energetycznej, elektrorecyklingu, trendów rynkowych i branży producentów elektroniki.

Odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra Gospodarki oznaczeniem Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej.

Zuzanna Nowak

Zuzanna Nowak

Dyrektor ds. analiz w The Opportunity Institute for Foreign Affairs, ekspertka Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Wcześniej analityczka ds. energii i klimatu w programie Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności kwestii bezpieczeństwa energetycznego, a także klimatycznej dyplomacji wielostronnej. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu i Kolegium Europejskiego w Brugii.

Maria Garcia Alvarez, MA

Maria Garcia Alvarez, MA

Starszy wykładowca programu Global Project and Change Management BBA na Windesheim University of Applied Sciences w Holandii

Wykłada geopolitykę i globalizację oraz globalne wyzwania, wykorzystując Kartę Ziemi do nauczania o podejściu do wartości w zrównoważonym rozwoju. Jest współtwórczynią i koordynatorką koncepcji edukacyjnej Value Creators (www.valuecreators-whc.com), nagrodzonej przez holenderskie Ministerstwo Edukacji najwyższą krajową nagrodą za innowacje edukacyjne. Jest certyfikowanym edukatorem ESD Karty Ziemi i jest zaangażowana w inne międzynarodowe sieci działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak UN SDSN, UN Habitat, Wellbeing Economy Alliance i inicjatywa IDGs.

Jest doktorantką na Wydziale Filozofii, Antropologii i Edukacji na Uniwersytecie Kraju Basków, gdzie prowadzi badania nad innowacyjnymi środowiskami uczenia się w celu wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rozwoju. Jest także gościnnym wykładowcą na kierunku Master of Leadership and Sustainability Aldatuz na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Kraju Basków, gdzie prowadzi wykłady na temat alternatywnych przyszłości dla zrównoważonego rozwoju. Jest autorką i współautorką różnych artykułów publikowanych na arenie międzynarodowej w dziedzinie ESD.

Obecnie jest również redaktorem specjalnym serii Springer Nature Discover Sustainability, w której prowadzi edycję podkreślającą narzędzia i koncepcje pokonywania barier dla pełnego wdrożenia ESD w szkolnictwie wyższym. W Holandii jest członkiem zarządu Krajowej Sieci Comenius, wspierającej innowacje w szkolnictwie wyższym.

Dr hab. Barbara Ocicka

Dr hab. Barbara Ocicka

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Pracuje w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu logistyki, zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw oraz ekspertem w tych dziedzinach występującym na konferencjach w kraju i za granicą. W swojej pracy naukowo–badawczej przywiązuje wysoką wagę do pogłębionej współpracy ze środowiskiem biznesowym. Aktualnie kieruje w SGH projektem badawczym „Jakość zarządzania aspektami ESG a odporność na kryzysy. Przedsiębiorstwa - instytucje finansowe - jednostki samorządu terytorialnego”. Najnowszą współautorską publikacją z tego zakresu jest „Zrównoważona transformacja. Stan i uwarunkowania w kontekście ESG”. Jest wykładowcą na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych w SGH. 

Anna Fogtman

Anna Fogtman

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

Członkini Zespołu Medycyny Kosmicznej w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Kieruje operacjami ochrony radiologicznej w Europejskim Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Kolonii. Odpowiada za zabezpieczenie lotów astronautek i astronautów ESA na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) znajdującą się na Niskiej Orbicie Okołoziemskiej. Współpracuje także z międzynarodowymi partnerami ESA przygotowując i zabezpieczając wspólne przyszłe misje załogowe na stację orbitującą wokół księżyca – „Gateway” oraz na jego powierzchnię. Przygotowuje i wdraża strategię ochrony radiacyjnej w eksploracyjnych misjach kosmicznych Europejskich załóg.

Współpracuje także z zespołem SciSpacE, zajmując się koordynacją badań naukowych nad wpływem promieniowania kosmicznego na ciało człowieka, które wdrażane są na platformach naukowych ESA, w tym na ISS i Gateway. Pracuje także nad strategią naukową ESA, aby umożliwić eksplorację załogową głębokiej przestrzeni kosmicznej. Współpracuje z najwyższej klasy instytutami naukowymi w Europie przeprowadzając badania wspomagające rozwój medycyny kosmicznej.

Dr Anna Górska

Dr Anna Górska

Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Anna Górska jest adiunktką w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dyrektorką Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach. Specjalizuje się w zagadnieniach płci i różnorodności w organizacjach, a w szczególności  uczelniach.

Dr Górska prowadziła oraz brała udział w licznych grantach krajowych oraz międzynarodowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundusze Unijne oraz Fundusze Norweskie. Publikowała w prestiżowych międzynarodowych czasopismach takich jak Gender, Work and Organization, Gender in Management, Information & Management, Accounting,  Auditing & Accountability Journal, Journal of Global Information Technology Management. Jej ostatnia książka Gender and Academic Career Development in Central and Eastern Europe, została wydana przez Routledge. Obecnie pełni funkcje jako ko-edytorka czasopisma Tamara Journal wspólnie z prof. Moniką Kosterą. Międzynarodowe doświadczenie zdobywała w Columbia Business School (w ramach nagrody Fulbright) i ESCP Business School.  

Grzegorz Wrochna

Grzegorz Wrochna

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Grzegorz Wrochna pełni funkcję prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej od lutego 2021 r. Jest profesorem nauk fizycznych. W latach 1986-1991 pracował na Wydziale Fizyki UW, współpracował z ośrodkami naukowymi DESY w Hamburgu i CERN w Genewie. W latach 1991-1998 w CERN uczestniczył w projektowaniu i budowie eksperymentu CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC.

Od 1999 r. pracował w Instytucie Problemów Jądrowych, od 2006 jako dyrektor, wcześniej jako kierownik Laboratorium Aparatury Astrofizycznej. Był inicjatorem utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w 2011 r. i jego dyrektorem do 2015 r.

Reprezentował Polskę w komitetach programowych EURATOM, komitetach Nuclear Energy Agency OECD, Radzie Nadzorczej unijnego Joint Research Centre (od 2019 r.).  W latach 2017-2018 był przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej.

W latach 2019-2020 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie nadzorował m.in. współpracę z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kosmiczną ESA.

Magdalena Zmitrowicz

Magdalena Zmitrowicz

Wiceprezes Zarządu Banku nadzoruje Pion Bankowości Przedsiębiorstw

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej, następnie w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw pełniąc funkcje kierownicze w strukturach regionalnych Banku, w tym m.in. Dyrektora Sprzedaży Regionu Północnego oraz w Departamencie Sektora Publicznego jako Dyrektor Biura Sektora Publicznego ds. Regionów. W 2018 roku rozpoczęła pracę w Banku Pekao S.A. jako Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, a od 1 grudnia 2018 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. W ciągu dwudziestu lat pracy w bankowości zdobyła bogate doświadczenie zarówno w zakresie szerokiej działalności banku, w tym w szczególności w zakresie sprzedaży, ryzyka, operacji czy też rynku walutowego oraz w zakresie różnych segmentów klientów tj. klientów detalicznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych i sektora publicznego czy też korporacji międzynarodowych. W latach 2016-2017 zarządzała Departamentem Klientów Korporacyjnych (Corporate Banking Departament) w strukturach CEEMEA Commercial Banking Group Citigroup. Kierowała pracami Grupy Strategy Champions w ramach Banku Handlowego w Warszawie.

Od stycznia 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. Od grudnia 2018 roku Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pekao Faktoring Sp. z o.o., a od marca 2021 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki.

Jest Przewodniczącą Rady Związku Banków Polskich Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także członkiem Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Zespole ds. Edukacji Wykonawczej - Executive MBA@UW.


Magdalena Zmitrowicz jest inicjatorką programu ‘Bez Cukru’ - projektu rozwojowego dla kobiet pracujących w Banku Pekao SA.. Jednym z pierwszych projektów zainicjowanych przez jego uczestniczki było utworzenie ogólnopolskiego networkingu ‘Women's Network’, koordynowanego przez liderów ze wszystkich regionów kraju. W 2023 roku Magdalena Zmitrowicz została ambasadorką programu UE Kobiety w finansach prowadzonego przez Bloomberg.

W marcu tego roku Magdalena Zmitrowicz została zwycięzcą w kategorii SME Banker of The Year w konkursie międzynarodowej organizacji Qorus, gdzie została doceniona za wyjątkowy wkład w rozwój bankowości MŚP, długofalowe wsparcie firm oraz ponadprzeciętne wyniki na tle sektora. Natomiast w ubiegłym roku Magdalena Zmitrowicz została wyróżniona Medalem Mikołaja Kopernika od Związku Banków Polskich za zasługi w zakresie rozwoju bankowego finansowania sektora MŚP.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Executive MBA (EMBA) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Global CEO Program na Wharton School of the University of Pennsylvania. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, analizy finansowej i sprzedaży. W 2013 roku ukończyła Commercial Credit College w USA New York w ramach Citigroup.

Dr Mariusz Lipski

Dr Mariusz Lipski

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem przedsiębiorstw w świetle koncepcji ESG, analizie sektorowej i finansowej, ocenie ryzyka finansowania przedsięwzięć pod kątem ryzyka środowiskowego oraz wymogów sprawozdawczych instytucji kredytowych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej, zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Procesów Ryzyka Korporacyjnego mBanku SA.

Autor lub współautor publikacji z zakresu zrównoważonych finansów przedsiębiorstwa, oceny ryzyka oraz bankowości zrównoważonej.

 

Michał Purol

Michał Purol

Ekspert w zakresie globalnych łańcuchów wartości oraz budowania strategii adaptacji i odporności społeczno-środowiskowej

Chief Sustainability Officer w UNEP/GRID-Warszawa, w ramach którego odpowiada za projekty związane z potrójnym kryzysem planetarnym (bioróżnorodność, zanieczyszczenia, środowisko), jak również zrównoważonymi miastami. Do niedawna koordynator programu Climate Leadership oraz Re:Generacja-Razem dla Ekosystemów. Odpowiada za współprace w ramach TNFD, Business for Nature, CLG Europe, czy UNEP FI.

Ambasador międzynarodowych projektów: EU Climate Pact , Max Thabiso Edkins Climate Ambassador Program, Climate Possitive Rotterdam ERASMUS Program oraz członek grup roboczych w zakresie bioróżnorodności i łańcuchów żywności YOUNGO UNFCC. Zaangażowany w dialog, oraz jako doradca zarządów z zakresu adaptacji i odporności m.in. dla krajów takich jak Uganda, Pakistan, Arabia Saudyjska, Ukraina czy Kenia.

Monika Porębska

Monika Porębska

Pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A.; Ekspertka ds. systemu ekozarządzania i audytu EMAS

Koordynator sektora cement/przemysł chemiczny w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członek Grupy Roboczej ds. należytej staranności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Członek jury XVII edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Członek Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Monika Porębska zajmuje się szeroko pojętą tematyką ESG, tworzeniem i wdrażaniem strategii CSR oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Odpowiada za opracowanie raportów zrównoważonego rozwoju spółki oraz projektowanie działań, polityk i procedur z obszaru ESG.

Reprezentantka Polski w działaniach Forum of Competent Bodies oraz EMAS Article 49 Committee. Monika Porębska uczestniczyła również w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grupy Roboczej ds. rozwoju Raportowania Niefinansowego przy Ministerstwie Finansów.

Monika Porębska współpracuje z instytucjami krajowymi w obszarze związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz raportowaniem niefinansowym: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Krajową Izbą Gospodarczą.

Występuje jako moderatorka, panelistka i prelegentka podczas konferencji dedykowanych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu, gospodarce cyrkularnej, systemom zarządzania środowiskowego, ESG (Envicon, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Akademia Nauk, Wojskowa Akademia Techniczna). Prowadzi także szkolenia z zakresu raportowania niefinansowego, zrównoważonego rozwoju  i zarządzania środowiskowego m.in. dla Enterprise Europe Network i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Absolwentka Politechniki Lubelskiej (zarządzanie i marketing) oraz studiów MBA na University of Illinois. 

Paulina Sobiesiak-Penszko

Paulina Sobiesiak-Penszko

Doktorka socjologii, analityczka, dyrektorka Programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej w Instytucie Spraw Publicznych

Specjalizuje się w temacie niskoemisyjnej transformacji gospodarek, dezinformacji klimatycznej, zrównoważonego rolnictwa i roli kobiet w zielonej transformacji. Autorka i współautorka ponad pięćdziesięciu publikacji. Ekspertka Koalicji Klimatycznej i Programu ONZ Climate Leader­ship przy UNEP/GRID. Promotorka zrównoważonego rozwoju w @ministerstwodobrostanu. Liderka Klimatu i Środowiska wg Forbes Women (2024).

Dr Piotr Mikołajczyk

Dr Piotr Mikołajczyk

Główny specjalista UNEP/GRID-Warszawa

Dr Piotr Mikołajczyk ukończył w 1986 roku studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów.

Jego karierę zawodową zapoczątkowała praca naukowo-dydaktyczna na macierzystym Wydziale, w ramach której odbył stypendium naukowe Departamentu Rolnictwa USA. Następnie zaangażował się w działalność związaną z ochroną środowiska i różnorodności biologicznej, której kolejne etapy obejmowały pracę w Programie Ochrony Środowiska Amerykańskiego Korpusu Pokoju w Polsce, a następnie w polskim Programie WWF.

Dr Mikołajczyk pracuje w UNEP/GRID-Warszawa od 2001 roku, na stanowisku Głównego specjalisty. Jego głównym obszarem eksperckim jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej. Angażuje się przede wszystkim w projekty związane z ochroną różnorodności biologicznej, a także zrównoważonym rozwojem lokalnym.

Zdenka Pszczołowska

Zdenka Pszczołowska

Reżyserka, dramaturżka

Studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, absolwentka Komparatystyki literackiej i Performatyki przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka projektów: „Freshwater” (Narodowy Stary Teatr, 2020), „Świnia z pieprzem” (NST, 2020), „Jak twoja choroba wpływa na seksualność? U T O P I E” (Teatr Ósmego Dnia, 2020), „Rok pierwszy” (AST, 2021), współproducentka inicjatywy „Wku***Ona.Tv” (2020), w ramach której powstały kobiece performanse-manifesty, reżyserka jednego z nich „(U)tracony gniew”, autorka libretta i współtwórczyni off-opery „Kongres: 2071” zrealizowanej w ramach festiwalu OFF OPERA w Poznaniu (2021), współautorka (z Anną Oramus) ekologicznej instalacji performatywnej „#samozdechło” podczas festiwalu Nowa Siła Kuratorska 2023 w Poznaniu. Laureatka konkursów: „OFF: Premiery/Prezentacje”, „SzekspirOFF Prezentacje” za projekt „Porcje” (2021, z Anną Oramus), laureatka Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy w międzynarodowym konkursie dramaturgicznym „AURORA” za dramat „MYSZY” (2022) i za dramat „MARCELINA” (2023), finalistka ogólnopolskiego konkursu „Klasyka Żywa”, laureatka Złotego Yoricka podczas Festiwalu Szekspirowskiego (2023). Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2021), Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2022) i Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2024). 

Reżyserka spektaklu „Upiory” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (2022), współreżyserka „Ballad i romansów” we Wrocławskim Teatrze Pantomimy (2022), reżyserka i dramaturżka spektaklu „Woyzeck” w Teatrze Nowym w Poznaniu (2023), współreżyserka spektaklu „Romeo i Julia” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (2023), reżyserka spektaklu „Lizystrata, czyli strajk kobiet” w Teatrze Dramatycznym w Gdyni. Autorka licznych tekstów artystycznych i naukowych, prelegentka na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, autorka i prowadząca wielu zajęć warsztatowych z zakresu performansu i aktorstwa, członkini Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

 

mgr inż. Paweł Mzyk

mgr inż. Paweł Mzyk

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE).
Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Filip Piotrowski

Filip Piotrowski

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, ekspert z zakresu socjologii środowiska i problemów społecznych UNEP/GRID-Warszawa

Zaangażowany w projekty dotyczące zmian prawnych w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, a szczególności rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemów kaucyjnych.

Od 2018 r. reprezentuje interesy strony społecznej w procesie legislacyjnym nad ustawami z zakresu ochrony środowiska, w tym wdrażających w Polsce dyrektywę SUP i system kaucyjny. Członek zespołu doradczego do przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Agnieszka Kosowicz

Agnieszka Kosowicz

Założycielka i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne

Zaangażowana w ochronę uchodźców i migrantów w Polsce od 2000 roku. Współtwórczyni i osoba współzarządzająca Konsorcjum Migracyjnym, platformą współpracy 9 organizacji wspierających osoby z doświadczeniem migracji w Polsce. Konsorcjum prowadzi Forum Współpracy i Integracji, łączące obecnie 51 organizacji wspierających migrantów i migrantki z całej Polski. Inicjatorka i pomysłodawczyni Akademii Migracyjnej – narzędzia online do budowania wiedzy o migracjach wśród polskich specjalistów.

Promotorka współpracy i dialogu wokół tematu migracji, zabiega o mądry i wielowątkowy dyskurs dotyczący integracji, polityki migracyjnej, różnorodności kulturowej i spójności społecznej – w ostatnich latach ten dyskurs w coraz większym stopniu obejmuje temat zmian klimatycznych.

Z wykształcenia dziennikarka. Autorka bloga poświęconego tematyce migracyjnej.

Marta Krawczyk

Marta Krawczyk

Environmental Products Development Manager, branża Business Assurance, SGS Polska Sp. z o.o.

Ekspert, konsultantka i doradczyni w dziedzinie ochrony środowiska: prawo odpadowe, opakowaniowe, EPR, oznakowanie opakowań, green claims, recykling, ecodesignu opakowań i przydatność do recyklingu. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Prelegentka i moderatorka podczas konferencji i wydarzeń branżowych.

Członkini i ekspertka: stowarzyszenia producentów opakowań Natureef, Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, inicjatywy Climate Leadership UNEP/Grid Warszawa, Kolegium Pracodawców UEP, komitetu technicznego ds. oceny opakowań w Instytucie Badawczym Opakowań COBRO Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Pracuje na stanowisku Environmental Products Development Manager, branża Business Assurance, SGS Polska Sp. z o.o. – globalnego lidera w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Ponad 12 lat doświadczenia w branży gospodarki odpadami, m.in. w Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA, także doświadczenie w Ministerstwie Środowiska oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ochrony klimatu. Wieloletnia członkini zarządu i prezes stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000, obecnie Polskie Forum Zarządzania Środowiskowego (do VI.2023). Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego.

Absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego oraz podyplomowych studiów managerskich SGH w Warszawie.

Autorka branżowych artykułów i publikacji, w tym: przewodnika „Projektowanie opakowań przydatnych do recyklingu”, Stowarzyszenie Natureef, Wydanie 1, 2024; raportu „Przydatność opakowań produktów kosmetycznych do recyklingu” Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Wydanie 1, 2023.

Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

Dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej

Studia wyższe ukończyła w 1999 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska PW, uzyskując tytuł magistra inżyniera biotechnologii środowiska. W 2003 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska. Główny obszar zainteresowań zawodowych to gospodarka wodno-ściekowa, a w szczególności innowacyjne systemy biologicznego oczyszczania ścieków oraz  rozwiązania odpowiadające na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętego.

Autor lub współautor ponad 250 prac, w tym 130 opublikowanych w formie monografii, artykułów oraz referatów i posterów na konferencjach naukowo-technicznych. Pozostałe prace nieopublikowane stanowią raporty ze zrealizowanych projektów badawczych, recenzje oraz ekspertyzy przygotowywane na zlecenie podmiotów gospodarczych.

Maria Andrzejewska

Maria Andrzejewska

Dyrektor Generalna UNEP/GRID-

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspert United Nations Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards (Association of American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence) w kategorii nauk o środowisku. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) "Razem dla środowiska" (2016) koordynowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. Współtwórczyni - wraz z prof. Bolesławem Rokiem - Programu Climate Leadership powered by United Nations Environment Programme (UNEP). Liderka Zrównoważonego Rozwoju - FORBES Women Polska (2021). Nagrodzona Zielonym Orłem RZECZPOSPOLITEJ - wyróżnienie w kategorii TYTANKA (2021). Odpowiedzialne zaangażowanie - nagroda wspólnie z Prof. Bolesławem Rokiem, FORBES (2022)

Kristina Stankiewicz

Kristina Stankiewicz

Doradczyni zawodowa Fundacji Ocalenie

Z wykształcenia mentorka kariery i polonistka. Z doświadczenia migrantka, założycielka szkoły społecznej w Białorusi, mentorka kariery, lektorka języka polskiego jako obcego, trenerka. Z Fundacją Ocalenie związana od 2021 roku jako doradczyni zawodowa, od ponad roku jest również managerką zespołu doradzyń zawodowych.

Na co dzień pracuje z osobami cudzoziemskimi, wspiera je w zrozumieniu polskiego rynku pracy i bezpiecznym odnalezieniu siebie na nim. Prowadzi poradnictwo indywidualne, warsztaty i szkolenia, koordynuje projekty mające na celu integrację i zdobycie nowych kompetencji.

 

Grzegorz Myćka

Grzegorz Myćka

Grafik i ilustrator

Urodzony w 1989 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową, ilustracją oraz krótkimi formami animowanymi. Wykładowca w Collegium da Vinci w Poznaniu, prowadzący Pracownię Grafiki w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, absolwent Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Laureat międzynarodowych i krajowych konkursów z zakresu plakatu, ilustracji i filmu animowanego m.in. Grand Prix i Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie „Satyrykon” w Legnicy, Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie na Rysunek Satyryczny w Zielonej Górze, Pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie na plakat w Oaxaca w Meksyku, Brązowy Medal na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Toyamie w Japonii, Nagroda Specjalna na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnavie na Słowacji.

Uczestnik wielu międzynarodowych wystaw m. in. Biennale del Cartel w Bolivii, Taiwan International Graphic Design Award, Trnava Poster Triennale, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Falun.

Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. Stypendysta Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku. Członek kolektywu ilustratorów z Poznania ILU NAS JEST.

Przemysław Ruchlicki

Przemysław Ruchlicki

Krajowa Izba Gospodarcza

Od 15 lat pracuje na styku pozyskiwania projektów, usług doradczych, lobbingu, sprzedaży, zarządzania i marketingu. Autor wielu ekspertyz i analiz. Doradza przedsiębiorcom w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów, współpracuje z działami księgowości i audytu. Przemysław Ruchlicki jest również uczestnikiem konsultacji projektów ustaw i rozporządzeń dot. prawa gospodarczego oraz krajowych strategii.

Obecnie uczestniczy w procesach legislacyjnych dot. prawa gospodarczego oraz ESG. Równocześnie odpowiada za raportowanie niefinansowe dużego polskiego przedsiębiorstwa z branży medycznej.

Dr Kinga Gruszecka

Dr Kinga Gruszecka

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA)

Kinga Gruszecka pełni funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA), z bogatym doświadczeniem we wspieraniu rozwoju technologii kosmicznych i edukacji.

Podczas swojej kadencji na stanowisku dyrektora ds. edukacji w POLSA w latach 2019-2021, koncentrowała się na szkoleniu i pielęgnowaniu talentów dla przemysłu kosmicznego. Jej doświadczenie obejmuje komunikację satelitarną, obserwację Ziemi i inne krytyczne aspekty eksploracji kosmosu. Otrzymała liczne wyróżnienia, w tym nagrodę "Nadzieja Polskiego Sektora Kosmicznego" w konkursie "Konstelacje" (2019) oraz uznanie za jednego z "TOP100 Space & Aerospace Professionals to Follow on LinkedIn" (2023).

Kinga Gruszecka posiada tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa oraz tytuł magistra zarządzania. Jej zaangażowanie w ciągłą naukę doprowadziło ją do ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przywództwa i kultury organizacyjnej w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Wykładała również na studiach podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym na ALK.

W 2023 r. dr Gruszecka została uhonorowana stypendium Departamentu Stanu USA i uczestniczyła w Distinguished Humphrey Fellowship Program. Jej niezachwiane zaangażowanie w przemysł kosmiczny rozpoczęło się w 2016 r. i nadal jest siłą napędową rozwoju eksploracji kosmosu i innowacji.

Kamil Hyszka

Kamil Hyszka

Krajowa Izba Gospodarcza

Z wykształcenia i pasji bałkanista/orientalista. Autor artykułów popularnonaukowych i analiz dotyczących sytuacji na Bałkanach. W latach 2018-2020 członek zarządu Fundacji Wspólna Europa oraz redaktor sekcji bałkańskiej portalu eastbook.eu. Naukowo zajmował się aktywnościami ruchów islamskich na bałkanach w XX i XXI wieku.

W latach 2019 - 2022 pracował w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, gdzie odpowiadał za współpracę z rynkami Bałkanów Zachodnich. W roku 2019 koordynował ze strony PAIH organizację Forum Biznesu w ramach Szczytu Procesu Berlińskiego. Od 2022 roku związany zawodowo z Krajową Izbą Gospodarczą, gdzie odpowiada między innymi za koordynację spraw programowych kongresu Greenpact. European ESG Summit, bieżące sprawy komunikacyjne oraz pożyczanie książek koleżankom i kolegom z pracy.

Ponadto: poeta. Publikował w licznych czasopismach literackich, między innymi Tlenie Literackim, Stonerze Polskim, Nowym Napisie, Helikopterze i Magazynie Zakład. Łączenie pracy biurowej z literacką uważa za hołd składany tradycji literacko-urzędniczej rozpoczętej przez Franza Kafkę.

Dr Izabela Rudzka, MBA

Dr Izabela Rudzka, MBA

Adiunktka i kierowniczka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; prezeska firmy IRB sp. z o.o.; wolontariuszka i współpracowniczka oraz współzałożycielka NGO-sów

Współzałożycielka NGO-sów w obszarach: rozwoju osobistego, przestrzeni, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji. Działaczka w zakresie praw kobiet oraz walki z bezdomnością.

Autorka i współautorka publikacji na temat mieszkań dostępnych, wyborów młodych Polaków, zrównoważonego rozwoju (w tym ESG), lokalizacji przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, rewitalizacji i rozwoju miast. Staże naukowe i projekty badawcze w: USA, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Armenii, Gruzji.

Posiada doświadczenie w pracy na samodzielnych stanowiskach w administracji samorządowej - rewitalizacja i rozwój miasta oraz w instytucji rządowej - systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem.

"Inspirują mnie moi studenci, natomiast świat stawia przede mną wyzwania, które zawsze podejmuję z myślą, że trzeba przeciwdziałać temu, co nie do końca dobrze funkcjonuje".

Prywatnie miłośniczka zwierząt, tańca i podróży, matka i żona.

Dr Kamil Gemra

Dr Kamil Gemra

Doradca ds. rynku kapitałowego i relacji inwestorskich. Doktor nauk ekonomicznych z dziedziny finansów

Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na studiach MBA. Przewodniczący rady nadzorczej oraz członek kilku innych rad nadzorczych. Były partner zarządzający czołowej agencji relacji inwestorskich oraz były wiceprezes domu maklerskiego. Według ankiet studenckich oceniających wykładowców klasyfikowany w „Top 10” prowadzących zajęcia na SGH, a ponadto zwycięzca studenckiego konkursu Inspiracja Roku 2022 oraz Inspiracja Roku 2023. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Na rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji oraz komunikacją z inwestorami. Doradca największych firm notowanych na GPW. Był współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu inwestowania i finansów osobistych. Recenzent naukowy w kilku czasopismach naukowych. Autor ponad 60 publikacji naukowych, w tym kilku książek – ,,Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw” oraz współautor ,,Kształtowanie przewag konkurencyjnych. Perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przedsiębiorstwach”.

Damian Dubisz

Damian Dubisz

Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki w obszarze transportu w Łukasiewicz- PIT

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Logistyki, na kierunku Projektowanie Systemów i Procesów Logistycznych. Doświadczenie zawodowe w zakresie kształtowania sieci logistycznych i ich udoskonalania zdobył pracując w Polsce w działach logistyki firm takich jak Hennes and Mauritz (H&M), Yusen Logistics Europe Ltd oraz DHL i Exception PCB Solutions w Wielkiej Brytanii. Zorientowany badawczo i praktycznie na mierzeniu śladu węglowego w ramach Low Carbon Supply Chains oraz praktycznego zastosowania elementów Lean Management w sieciach logistycznych. W Poznańskim Instytucie Technologicznym jest koordynatorem projektów konsultingowych dla przedsiębiorstw oraz projektów badawczych.

Dobrochna Augustyniak-Wysocka

Dobrochna Augustyniak-Wysocka

Łukasiewicz-PIT, Grupa Badawcza Technologii Chemicznej i ochrony Środowiska

Ekonomistka, specjalizuje się w ekonomice sektora leśno-drzewnego, współautorka raportów branżowych kierowanych do przedsiębiorstw sektora („Brexit. Implikacje dla meblarstwa w Polsce”, „Budownictwo drewniane stymulatorem rozwoju mieszkalnictwa w Polsce” oraz „Ekoprojektowanie w meblarstwie w Polsce”). Prelegentka podczas wydarzeń kierowanych do branż drzewnych i branży meblarskiej (m.in. konferencja „Automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja. Wzmocnienie potencjału Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo”, spotkanie „Connect & Scale Up: Szanse i wyzwania współpracy nauki z biznesem w branży meblowej” organizowane przez PARP, Targi Meble Polska, Ogólnopolski Kongres Meblarski, Ogólnopolski Zjazd Stolarzy).

Posiada doświadczenie w kierowaniu i udziale w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych związanych z sektorem leśno-drzewnym, w tym ROSEWOOD4.0 Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna i cyfryzacji leśnictwa (H2020, kierowniczka projektu w Polsce), BASAJAUN (H2020, Tworzenie trwałych związków między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym), PYRAGRAF (HE: Zdecentralizowana konwersja pyrolityczna odpadów rolniczych i leśnych w kierunku lokalnych łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego rozwoju), Internacjonalizacja i innowacje wzornicze w branży meblarskiej – eksploracja współzależności (NCN).

Członkini Zarządu stowarzyszenia InnovaWood (na lata 2022-2026), zrzeszającego europejskie instytucje badawcze, naukowe i edukacyjne działające w obszarze drzewnictwa.

Dr inż. Anna Kozera-Szałkowska

Dr inż. Anna Kozera-Szałkowska

Dyrektor Zarządzająca Fundacji PlasticsEurope Polska

Niemal od samego początku powstania organizacji aktywnie uczestniczyła w tworzeniu polskiego oddziału, realizacji kluczowych projektów na terenie Polski oraz w działaniach na poziomie europejskim poprzez ścisłą współpracę z siedzibą główną w Brukseli i europejskimi biurami regionalnymi.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kampanii wizerunkowych, edukacyjnych oraz promocyjnych związanych z tworzywami sztucznymi i przemysłem tworzyw sztucznych. Zdobyła doświadczenie zawodowe m.in. jako dziennikarka i redaktorka w prasie branżowej, a także menadżerka ds. techniczno-legislacyjnych w stowarzyszeniu z branży FMCG. Z wykształcenia jest chemiczką, posiada stopień doktora nauk technicznych (technologia polimerów), który zdobyła na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła także Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej i Mediów organizowane przez Fundację Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN.

Dr inż. Konrad Stawecki

Dr inż. Konrad Stawecki

Hydrobiolog, hydrochemik i limnolog

Doktor nauk rolniczych (rybactwo). Absolwent ochrony środowiska i studiów podyplomowych z zakresu CSR/ESG. Hydrobiolog, hydrochemik i limnolog. Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie w badaniach polskich jezior i rzek - zajmuje się waloryzacją ekosystemów wodnych o różnym stopniu i sposobie przekształcenia, zarówno na obszarach chronionych, jak i poddanych różnym formom antropopresji. Ekspert w regionalnych programach operacyjnych dla Warmii i Mazur od 2017 roku – dziedzina „ochrona wód” oraz w programie Climate Leadership  UNEP/GRID-Warsaw  w obszarach ochrony bioróżnorodności, edukacji klimatycznej i ochrona wód.

Prowadzi badania ekosystemów wodnych na potrzeby ochrony cennych przyrodniczo gatunków, siedlisk i obszarów oraz oceny oddziaływania różnych typów antropopresji na wody śródlądowe. Współuczestniczył w pracach związanych z tworzeniem m.in. planów ochrony parków narodowych (Wigierski, Drawieński, Borów Tucholskich) i rezerwatów przyrody czy programie ochrony rybołowa (Pandion haliaetus). Uczestniczył w zespołach badających wieloletni wpływ zanieczyszczeń termicznych na funkcjonowanie (zmiany ekologiczne, reżim chemiczny, miktyczny i termiczny) jezior i kanałów włączonych w obieg chłodzenia elektrowni (współpraca z ZE PAK S.A. w Koninie), a także odprowadzania wód poprodukcyjnych na zmiany ekologiczne i chemizm rzek (projekty realizowane m.in. na rzecz Mondi S.A, Vattenfall, OVE Arup) i systemów rzeczno-jeziornych. Prowadzi badania monitoringowe (fizykochemia i ichtiofauna) jezior i rzek na potrzeby oceny ich stanu/potencjału ekologicznego oraz troficznego (m.in. na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

Jest współautorem licznych prac naukowych oraz monografii dotyczących wybranych aspektów funkcjonowania ekosystemów wodnych, głównie jezior o różnym stanie trofii. W ostatnich latach skupiał się na wpływie różnych form antropopresji (w tym zmian klimatycznych) na ich warunki abiotyczne, różnorodność biologiczną i ichtiofaunę. Zajmuje się także opiniowaniem operatów rybackich - jest autorem ponad 150 tego typu opracowań eksperckich.

Dr Paula Kukołowicz

Dr Paula Kukołowicz

Doktor nauk społecznych

Kieruje Zespołem Zrównoważonego Rozwoju w Polskim Instytutem Ekonomicznym, z którym jest związana od 2019 r. Autorka i współautorka raportów dotyczących między innymi realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez polskie firmy, klasy średniej w Polsce, ekonomicznych i społecznych kosztów chaosu przestrzennego, bezwarunkowego dochodu podstawowego. Doświadczenie analityczne zdobywała w pracując w projekcie „Public Goods through Private Eyes” realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim w ramach 7 programu ramowego UE. Autorka publikacji naukowych dotyczących między innymi wpływu kwot wyborczych na reprezentację polityczną kobiet i wpływu różnorodności etnicznej na jakość dóbr publicznych.

Piotr Kowalik

Piotr Kowalik

Of Counsel w zespole rynków kapitałowych i M&A w polskim biurze Eversheds Sutherland

Piotr Kowalik posiada prawie 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i zrównoważonymi inwestycjami, a szerzej ESG (Environmental, Social, Governance). Ten obszar łączy z prawem rynków kapitałowych oraz regulacjami dotyczącymi firm inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi.

Obecnie Of Counsel w zespole rynków kapitałowych i M&A w polskim biurze Eversheds Sutherland. Współpracował z wiodącymi międzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi oraz globalną firmą konsultingową. Jest członkiem Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, członkiem stowarzyszenia Sustainable Investment Forum Poland, członkiem Rady Naukowej Rankingu „Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie” oraz zewnętrznym ekspertem programu Climate Leadership UNEP GRID Warszawa. Wykłada na studiach podyplomowych „Strategiczna transformacja ESG w przedsiębiorstwie” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Piotr Soroczyński

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej

Statystyk - absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenia analityczne jako ekonomista lub główny ekonomista w sektorze finansowym. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Ma też doświadczenie w zarządzaniu. Był prezesem zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnym za analizy makroekonomiczne, zarządzanie długiem publicznym i rozwój rynku finansowego. W życiu zawodowym i prywatnym za najważniejszą uważa ciekawość świata, a w jej realizacji - jeszcze od czasów licealnych (IX LO Hoffmanowej w Warszawie) – za najporęczniejsze uznaje matematykę, geografię i historię. Muzyki słucha raczej ciężkiej.

Weronika Czaplewska

Weronika Czaplewska

Strateżka, ekspertka ds. ESG i zarządzania śladem węglowym firm, organizacji, produktów i samorządów

Współzałożycielka i wiceprezeska Envirly - rozwiązania webowego do zarządzania zrównoważonym rozwojem, raportowanie ESG, śladem węglowym organizacji i produktu. Ma bogate doświadczenie w budowaniu strategii biznesowych i rozwoju projektów prośrodowiskowych.

Ekspertka programu Climate Leadership przy UN Environment. Członkini Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE przy Ministerstwo Rozwoju i Technologii , członkini Komisji Środowiska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Prezeska Fundacji Rozwoju Zawodowego Quantitative Finance. Celem statutowym fundacji jest edukacja w zakresie finansów, w tym zrównoważonego rozwoju.

Absolwentka London School of Economics (Ekonomia, Filozofia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Ekonomia, Matematyka). Doświadczenie zdobywała na międzynarodowych wyjazdach stypendialnych i szkoleniach (Chiny, Singapur, Stany Zjednoczone, Czechy).

Weronika Nalbert

Weronika Nalbert

Adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz koordynatorka zespołu ESG i zrównoważonego rozwoju

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących nierzetelnych oświadczeń środowiskowych (greenwashing) oraz doradza klientom w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów wynikających z regulacji z obszaru ESG.

Zajmuje się prawem ochrony konkurencji i konsumentów, zarówno w ujęciu transakcyjnym, jak i procesowym. Doradza w sprawach dotyczących zbiorowych interesów konsumentów, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz praktyk ograniczających konkurencję.

Ekspertka programu Climate Leadership realizowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. Prelegentka licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz publikacji o tematyce zrównoważonego rozwoju. Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG” realizowanych na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Członkini komitetu ESG w ramach międzynarodowej organizacji prawniczej Inter-Pacific Bar Association. Ukończyła pilotażowy kurs dot. zrównoważonego rozwoju organizowany przez University of Cambridge pod tytułem: Key Essentials – The Sustainable Development Goals and the Law oraz Business and Human Rights Summer School organizowaną przez Human Rights International Corner.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w organizacjach pozarządowych.

Zaangażowana w działalność społeczną. Od 2019 r. pełni rolę wiceprezeski organizacji pozarządowej United Nations Association – Poland, w ramach której prowadziła liczne szkolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Anna Szcześniak

Anna Szcześniak

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Fair Play

Od 1993 r. związana z Fundacją Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w Warszawie, obecnie Dyrektor ds. Strategii i Programów, od 1999 r. Prezes Zarządu spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Fair Play.

Uczestniczka projektów jako kierowniczka i członkini zespołów projektowych, współautorka raportów z badań i publikacji. Posiada doświadczenie w badaniu zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i demokracji, m.in. w zakresie: społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu, przeciwdziałania korupcji, rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw, rzecznictwa interesów i procesów legislacyjnych, rozwoju organizacji pozarządowych i stowarzyszeń przedsiębiorców oraz budowania demokracji. Wraz z zespołem Fundacji opracowała Kodeks etyczny, który jest doskonałym wzorem przy tworzeniu własnych kodeksów przez przedsiębiorców.

Współautorka i koordynatorka ogólnopolskiego Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play, audytorka w programie (weryfikacja firm pod kątem spełniania kryteriów dla Przedsiębiorstwa Fair Play) oraz członkini Komisji Ogólnopolskiej programu. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu dla przedsiębiorców sektora MSP, w świadczeniu doradztwa związanego z uruchamianiem działań w tym zakresie. Współautorka Standardu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zatrudnienie Fair Play – profesjonalnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim, który pomaga maksymalizować zaangażowanie pracowników w tworzeniu sukcesu organizacji.

Ponadto ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, tworzeniu i wdrażaniu nowych projektów, kierowaniu zespołami ludzkimi, rekrutacji, motywowaniu i kształceniu kadr. Jest absolwentką Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Jan Zalasiewicz

Jan Zalasiewicz

Anthropocene Working Group

Jan Zalasiewicz jest emerytowanym profesorem paleobiologii na Uniwersytecie w Leicester, wcześniej pracował w British Geological Survey, a obecnie przewodniczy grupie roboczej ds. antropocenu. Jako geolog terenowy, paleontolog i stratygraf, interesuje się skamieniałościami i skałami wczesnego paleozoiku, czwartorzędowymi epokami lodowcowymi i geologią stworzoną przez człowieka. Jest współredaktorem książki The Anthropocene as a Geological Time Unit: A Guide to the Scientific Evidence and Current Debate (2019). Książki, których jest autorem lub współautorem, obejmują The Earth After Us (2008), The Planet in a Pebble (2010), The Goldilocks Planet (2012), Ocean Worlds (2014), Skeletons (2018), The Cosmic Oasis (2022) i Discarded: How Technofossils Will Be Our Ultimate Legacy (2024, w druku).

Anja Limon

Anja Limon

ORAM - Organizacja do spraw Uchodźców, Azylu i Migracji

Dyrektor Programowa ORAM, ukończyła studia licencjackie na kierunku prawo na Uniwersytecie  w Lublanie w Słowenii oraz studia LLM w zakresie prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Bristolu, gdzie koncentrowała się na prawie i polityce migracyjnej. Jej praca magisterska dotyczyła przenikania się zmian klimatycznych i migracji.

Po ukończeniu studiów Anja pracowała w kancelarii prawnej w Lublanie, zanim dołączyła do ORAM w styczniu 2017 roku. Od tego czasu Anja stała się ekspertem w dziedzinie globalnej migracji osób LGBTIQ i zarządzała programami zarówno na globalnej północy, jak i na południu. Anja kierowała również licznymi projektami badawczymi, a także przemawiała na wielu międzynarodowych konferencjach, podnosząc świadomość potrzeb i wyzwań osób ubiegających się o azyl i uchodźców LGBTIQ.

Beata Tylman-Nowakowska

Beata Tylman-Nowakowska

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Dyrektorka Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odpowiadająca za pozyskiwanie nowych emitentów na rynki prowadzone przez GPW, utrzymanie relacji z emitentami oraz realizację wybranych strategicznych projektów GPW, w tym projektu utworzenia ESG Data Hub. Posiada ponad 24-letnie szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte na rynku finansowym. W swojej karierze skupiała się na rozwoju obszarów biznesowych w instytucjach finansowych, głównie w bankach, firmach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Zarządzała licznymi projektami, tworząc i implementując strategie korporacyjne oraz komunikacyjne. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członkini Project Management Institute, międzynarodowej organizacji non-profit skupiającej profesjonalistów z branży zarządzania projektami. Ambasadorka organizacji Green Project Management, promującej zrównoważone praktyki zarządzania projektami na całym świeci. Jej misją jest transformacja strategicznych koncepcji w realne, mierzalne efekty z uwzględnieniem wartości i potrzeb interesariuszy.

Bjørn Kaare Jensen

Bjørn Kaare Jensen

Prezes Zarządu Water 4All

Bjørn Kaare Jensen jest przewodniczącym współfinansowanego przez UE partnerstwa Water4All od 2022 roku. Water4All jest prawdopodobnie największym publicznym funduszem badawczo-rozwojowym w dziedzinie wody, jaki kiedykolwiek powstał. Zrzesza 90 partnerów obejmujących ministerstwa, agencje finansujące, stowarzyszenia wodne, klastry wodne i organizacje badawcze w Europie i poza nią oraz z budżetem ok. 500 milionów euro do wydania w ciągu najbliższych 7-10 lat. Był prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego w latach 2019-2022 i byłym zastępcą dyrektora generalnego Duńskiej Służby Geologicznej Danii i Grenlandii (GEUS) w latach 2008-2017. Do 2018 r. był duńskim ekspertem krajowym i członkiem komitetu programowego SC5 programu Horyzont 2020. Oprócz innych zadań jest również członkiem zarządu drugiej co do wielkości firmy wodociągowej w Danii, Aarhus Water.
Bjørn Kaare Jensen przez całą swoją karierę zawodową poświęcał wiele czasu i wysiłku pracy na arenie międzynarodowej, zarówno w organizacjach, jak i kierując dużymi międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi, zarówno w UE, jak i w krajach Trzeciego Świata. Ostatnio koordynował finansowany ze środków europejskich projekt dotyczący wody na obszarach wiejskich i bezpieczeństwa żywnościowego w ramach China Europe Water Platform (CEWP), a obecnie prowadzi projekty dotyczące zrównoważonego zaopatrzenia w wodę opartego na wodach gruntowych na obszarach wiejskich w Tamil Nadu w Indiach, zarządzanego ładowania warstwy wodonośnej w Chinach i Kapsztadzie.

Hans Goossens

Hans Goossens

Dyrektor Generalny De Watergroep, Prezes Zarządu Water Europe

Hans Goossens z Belgii posiada doktorat w dziedzinie nauk chemicznych. Od 1 stycznia 2017  jest Dyrektorem Generalnym w De Watergroep. Przeprowadza największą belgijską publiczną spółkę wodną przez poważną transformację, tworząc nowe struktury i sojusze w celu budowania usług wodnych odpornych na zmiany klimatu. Silnie wierzący w innowacje i współpracę, Hans jest członkiem zarządu Water Europe od 2017 r., a od czerwca 2022 r. pełni funkcję jego Prezesa. Zanim dołączył do sektora wodnego, przez prawie 25 lat pracował w globalnym przemyśle nawozowym. Zajmował różne stanowiska kierownicze w Norsk Hydro i Yara International w Belgii, Holandii, Norwegii, Francji i we Włoszech w działach badań i rozwoju, produkcji, rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży oraz zarządzania ogólnego. W trakcie swojej kariery zawodowej Hans pasjonował się zrównoważonym rozwojem biznesu i społeczeństwa, w szczególności w odniesieniu do globalnego wyzwania związanego z wodą.

Oleg Chirita

Oleg Chirita

ICPMD - Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej

Oleg Chirita dołączył do Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w 2009 roku, pełniąc różne funkcje. Od 2018 r. jest Dyrektorem ds. inicjatyw globalnych ICMPD. Posiada tytuł Magistra Międzynarodowego Prawa Publicznego oraz Prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie Polityki Migracyjnej. Pracuje nad szeregiem tematów związanych z migracją, takich jak migracja legalna i zarobkowa, polityka migracyjna, rozwój i diaspory.

Sylwia Palgan

Sylwia Palgan

Atlas Copco

Sylwia Palgan to doświadczona specjalistka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i zgodności, pracująca w wielu globalnych organizacjach. Obecnie pełni funkcję lidera ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Atlas Copco, gdzie zarządza należytą starannością w łańcuchu dostaw i programem odpowiedzialnych zakupów. Jest także Ekspertką Climate Leadership, uczestnicząc w projektach z zakresu edukacji i legislacji ESG. Sylwia zajmowała stanowiska w DeLaval, TCL Communication, Castorama i Kingfisher plc, koncentrując się na zgodności produktów, zarządzaniu ESG i zrównoważonym rozwoju.

Yonous Muhammadi

Yonous Muhammadi

Dyrektor Generalny Greckiego Forum Uchodźców, Członek Europejskiego Forum Migracji

W 1997 roku, podczas ostatniego roku stażu, który odbywał jako student medycyny, został zmuszony do opuszczenia Afganistanu. Jako uchodźca przebywał w Pakistanie, a następnie w Iranie, gdzie zajmował się wspieraniem afgańskich uchodźców. 

Jako osoba ubiegająca się o azyl, przybył do Grecji w 2001 roku, a w 2004 roku został beneficjentem ochrony międzynarodowej. Razem z kolegami zorganizował tam ruch osób ubiegających się o azyl, który w 2004 roku przekształcił się w Greckie Forum Uchodźców. 

Obecnie pracuje jako Dyrektor i Koordynator tego Forum. Głównym celem organizacji jest reprezentowanie uchodźców i migrantów zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim oraz  promowanie samodzielności wśród migrantów poprzez wzmocnienie ich pozycji i szkolenia.

W 2015 r. został wybrany na członka Prezydium Europejskiego Forum Migracji w Brukseli, a w 2016 r. na członka Krajowej Rady Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji przy greckim Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2020 roku jest również członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. Migracji i Azylu. 

Jest inicjatorem projektu Democracy4all, który dąży do partycypacji politycznej osób ze środowisk uchodźczych. 

Joanna Kądziołka

Joanna Kądziołka

Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste

Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Ekspertka ds. komunikacji, edukatorka ekologiczna, pomysłodawczyni kampanii edukacyjnej  "Wrzucam. Nie wyrzucam", postulującej wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce. Koordynatorka projektów społecznych, m.in Mapy Zero Waste, promujacej biznesy działające w duchu zero waste. Konsultantka strategii GOZ opracowywanych przez instytucje publiczne. Prelegentka podczas szkoleń zero waste dla firm, instytucji, uczelni, od wielu lat współpracuje z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi przy lokalnych projektach skupiających się wokół tematyki prewencji wytwarzania odpadów. Prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie gospodarki cyrkularnej. Pomysłodawczyni i koordynatorka Festiwalu Zero Waste w Krakowie.

Katarzyna Gierczak-Grupińska

Katarzyna Gierczak-Grupińska

Prezes Fundacji Firmy Rodzinne

Socjolog, MBA, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator. Wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku. Od 2011 roku założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne ffr.pl, którą tworzy ponad 1100 firm rodzinnych oraz 120 mentorów w Polsce. W ramach Fundacji utworzyła polski oddział FBN International. Współzałożyciel IFR. Prezes rodzinnej firmy GELG gelg.pl, która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących przedsiębiorców. Promuje parasolową markę dla firm rodzinnych „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców. Tworzenie wizerunku firmy rodzinnej na podstawie tej marki oparte jest na wartościach: tradycja, uczciwość odpowiedzialność na pokolenia.

W latach 2019-2022 pełniła funkcję badacza w projekcie RescEWE. Projekt ten wypracował narzędzia zwiększające odporność firm na sytuacje kryzysowe, a w 2023 r. zdobył główną nagrodę przyznawaną przez Komisję Europejską podczas SME Assembly w kategorii „ Investing In Entrepreneurial Skills”. Od 2022 roku jest członkiem zespołu w projekcie Early Warning Europe Mentor Academy (EWEMA), gdzie odpowiada za rekrutację mentorów z całej Europy. EWEMA to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu opracowanie unikalnego programu szkoleniowego dla przyszłych mentorów  Early Warning w całej Europie.

Mama Oliwii i Jasia, pasjonatka natury i podróży po świecie.

Dr Krzysztof Fal

Dr Krzysztof Fal

Dyrektor Rozwoju Programów WiseEuropa

Prawnik, ekspert ds. rynków energii, Dyrektor Rozwoju Programów WiseEuropa. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w prywatnym oraz publicznym sektorze. W tym ostatnim zarządzał pracą wydziału odpowiedzialnego za kwestie związane z: funkcjonowaniem hurtowego rynku energii, bezpieczeństwem energetycznym oraz rozwojem infrastruktury energetycznej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną oraz wpływem polityki klimatycznej na kierunek zmian na rynku energii oraz na innowacje.

Dr inż. Krzysztof Krawiec

Dr inż. Krzysztof Krawiec

Kierownik Programu Zrównoważony Transport WiseEuropa

Pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej oraz Kierownik Programu Zrównoważony Transport w niezależnym think-tanku WiseEuropa.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Transport oraz autor publikacji w tym zakresie. Obecnie zaangażowany w projekty badające skalę wykluczenia i ubóstwa transportowego oraz analizujące przyszłość sprawiedliwej transformacji w Polsce i w regionie Europy Środkowej w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rozwija również naukowe metody wsparcia strategicznych i operacyjnych decyzji w transporcie publicznym, dążąc do dekarbonizacji sektora transportu.

Dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Dr Anna Grygiel-Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ESG, transformacji strategii przedsiębiorstwa w kierunku ESG oraz w kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, zrównoważonym finansowaniem i inwestowaniem (portfele inwestycyjne, fundusze inwestycyjne). Jest autorką i współautorką publikacji o tematyce związanej z rynkiem finansowym, z produktami i usługami finansowymi oraz ESG i inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi. Kierowniczka studiów podyplomowych "Strategiczna transformacja ESG w przedsiębiorstwie" realizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Sandra Parthie

Sandra Parthie

Dyrektor ds. europejskich w Niemieckim Instytucie Ekonomicznym (IW Köln)

Sandra Parthie, dyrektor ds. europejskich Niemieckiego Instytutu Gospodarczego (IW Köln) oraz przewodnicząca Sekcji Rynku Wewnętrznego, Produkcji i Konsumpcji (INT) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Sandra studiowała nauki polityczne i ekonomię na Freie Universität w Berlinie oraz na Université de Montréal w Kanadzie.

Od marca 2015 r. kieruje brukselskim biurem łącznikowym prywatnego niemieckiego think tanku gospodarczego „IW” (Institut der deutschen Wirtschaft/ German Economic Institute), koncentrując się na polityce gospodarczej UE.

Od 2020 r. jest członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a obecnie także  sprawozdawczynią w sprawie opinii do "AI Act - next steps". 

Iwona Sołtysińska

Iwona Sołtysińska

Dyrektor Merytoryczna Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Psycholog (UJ), konsultant rozwoju organizacyjnego (MA, Tavistock & Portman NHS Trust), certyfikowany trener zarządzania (Edexcel International), executive coach (PCC, ICF), facylitator. Dyrektor Merytoryczna Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem i reprezentantem Organisation for Promoting Understanding of Society w Polsce, co roku współorganizuje międzynarodową konferencję Group Relations oraz badania społeczne Listening Post. Członek ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Study of Organization). Od 1992 roku prowadzi działalność́ doradczo-szkoleniową. Autorka i kierownik merytoryczny wielu projektów doradczo-szkoleniowych. Współautorka książki "Szkolenia pracowników a rozwój organizacji oraz publikacji „Budowanie zespołów”.

Posiada bogate doświadczenie pracy w grupach twórczego rozwiązywania problemów oraz moderowania grup synektycznych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozumienia dynamiki grupy, rozwijania kompetencji interpersonalnych oraz doskonalenia kompetencji przywódczych. Facylituje pracę grup i prowadzi coaching indywidualny oraz coaching zespołów z różnych poziomów organizacji.

dr Jan Stranz

dr Jan Stranz

Radca prawny. Senior Associate SMM Legal

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze klientów korporacyjnych. Doradza w zakresie prawa handlowego, cywilnego i rynku kapitałowego.

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw, negocjowaniu umów oraz obsłudze korporacyjnej. Brał udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych oraz audytach prawnych.

W swojej dotychczasowej karierze świadczył usługi doradztwa w obszarach corporate governance, nadzoru właścicielskiego i relacji inwestorskich na rzecz banków, międzynarodowych korporacji, podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, a także największych spółek notowanych na GPW.

Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym komentarza do przepisów kodeksu cywilnego. Obronił rozprawę doktorską z zakresu problematyki ładu korporacyjnego, ochrony wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych, a także zgrupowań spółek i relacji wewnątrzgrupowych