Organizator:

Prelegenci

Marek Kłoczko

Marek Kłoczko

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Polityk, poseł I kadencji, menedżer, działacz gospodarczy. Ukończył wydział elektroniki na Politechnice w Budapeszcie oraz Wydział Ekonomiki Produkcji na SGPiSie. Odbył liczne studia i staże w Wielkiej Brytanii, USA, Korei Płd. i Japonii. Był tłumaczem przysięgłym języka węgierskiego, Dyrektorem Naczelnym Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS.

Od 2015 roku jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Izb Europejskich EUROCHAMBRES w Brukseli. Jest też Konsulem Honorowym Republiki Salwadoru w Polsce. Odznaczony wysokimi orderami Polski, Węgier, Litwy i Estonii.

Od 1990 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej: od 1990 roku jako Dyrektor Generalny KIG, od 1993 Sekretarz Generalny KIG, od 2014 Wiceprezes-Dyrektor Generalny, a od 2021 roku pełni funkcję Prezesa KIG.

Karolina Opielewicz

Karolina Opielewicz

Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektorka Biura Komunikacji i Spraw Członkowskich

Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, odpowiadająca za komunikację oraz projekty wspierające rozwój biznesu. Aktywnie działa na rzecz MŚP, propagując wśród największych firm potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoich mniejszych partnerów.

W Krajowej Izbie Gospodarczej pracuje od 2008 roku. Od 2016 roku jest zastępczynią Dyrektora Generalnego. Od 2021 roku zasiada w trzyosobowym zarządzie. Inicjatorka takich działań Krajowej Izby Gospodarczej jak prowadzenie Centrum Kreatywności Targowa, powołanie Komitetu ds. ESG, stworzenie we współpracy z Amazon platformy cross-border.pl

To z jej inicjatywy Krajowa Izba Gospodarcza powołała Szkołę ESG oraz podjęła się szeregu innych działań edukacyjnych i rozwojowych, mających wspierać przedsiębiorców w zielonej transformacji.

Dodatkowo, jest członkinią Rady Dyrektorów oraz Komitetu Budżetowego Eurochambres. Od 2024 w ramach Eurochambres została wybrana na wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Karolina jest także członkinią wielu grup roboczych na poziomie krajowym i europejskim, które zajmują się zrównoważonym rozwojem. Między innymi POLSIF, Chapter Zero Poland, czy Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministerstwie Finansów.

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Liderka, ekspertka, menedżerka, pasjonatka, trenerka i wykładowczyni z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG i zrównoważonych finansów. Director, Sustainability and Reputational Risk w Standard Chartered Bank. Z ramienia Zarządu nadzoruje merytoryczny rozwój FOB. Od sierpnia 2023 r. do marca 2024 r. w roli dyrektorki generalnej odpowiadała za rozwój i transformację organizacji oraz zarządzanie projektami i zespołem FOB. Aktywnie zaangażowana w rozwój i promowanie tematyki zrównoważonego rozwoju w lokalnych i międzynarodowych inicjatywach.

Od marca 2024 członkini EFRAG Banking Advisory Panel – ciała doradczego wspierającego przygotowanie sektorowych ESRS. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG.

Wykładowczyni i trenerka w m.in. Uczelni Łazarskiego, Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, GPW Growth, Szkole ESG, Instytucie Compliance, EY Academy of Business. Jurorka w konkursie The Best Annual Report Instytutu Rachunkowości i Podatków. Inicjatorka, członkini założycielka i członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia POLSIF – Sustainable Investment Forum Poland.

W latach 2017-2023 roku była odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. W okresie 2021-2023 r. była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, gdzie odpowiadała za projekty z zakresu raportowania niefinansowego, strategiczne zarządzanie CSR/ESG i zarządzanie projektami na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych na skalę Europy.

Mateusz Sulwiński

Mateusz Sulwiński

Koordynator kampanii transpraca.pl, Członek zarządu stowarzyszenia Grupa Stonewall

Członek zarządu stowarzyszenia Grupa Stonewall i jego prezes w latach 2019 - 2022. Studiował stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w agencjach PR, współpracował z takimi markami jak Cartoon Network, TNT i PKO Bank Polski. Pracował przy obsłudze kanałów społecznościowych Allegro, największej platformy transakcyjnej on-line w Polsce. 

Na początku 2020 r. odszedł z firmy, aby skupić się na pracy w Grupie Stonewall. Obecnie zajmuje się marketingiem internetowym, projektami specjalnymi i koordynacją działalności szkoleniowej stowarzyszenia. Przeprowadził kilkaset godzin webinarów i wykładów na temat społeczności LGBT+, języka inkluzywnego i postulatów ruchu m.in. dla Endemol Shine Polska, Converse, Deloitte i Heineken. Pomysłodawca i koordynator poznańskiej sieci pracowniczej “LGBT+ in the workplace”. 

Koordynator kampanii transpraca.pl, której celem jest poprawa sytuacji osób transpłciowych na rynku pracy. Współkoordynator kampanii społecznej “Jesteśmy dobrzy w byciu razem” (Złoty Spinacz 2022). Współorganizował osiem edycji festiwalu Poznań Pride Week i poznańskiego Marszu Równości. W 2024 r. znalazł się na liście 100 osób wspierających edukację seksualną w Polsce magazynu Forbes Women i SEXEDPL.

Agnieszka Skorupińska

Agnieszka Skorupińska

Partner, Rymarz Zdort Maruta

Jest adwokatem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych, a także regulacjach z zakresu ESG. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Przez ostatnie sześć lat Agnieszka Skorupińska współpracowała z międzynarodową kancelarią, gdzie kierowała Praktyką Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także koordynowała działania w zakresie ESG na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako doradca skutecznie doradzała m.in. spółkom z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, nieruchomościowego oraz spożywczego. Z sukcesem od lat reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Agnieszka Skorupińska jest także przewodniczącą Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem grupy wspierającej prace nad projektem europejskich standardów zrównoważonego raportowania (ESRS) dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw przy EFRAG.

Franek Sterczewski

Franek Sterczewski

Poseł na Sejm RP IX i X kadencji

W trakcie poprzedniej kadencji złożył blisko 900 interpelacji. Członek sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Migracyjnej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego. Podczas kadencji zajmował się tematami, takimi jak: rozwój transportu publicznego, jakość infrastruktury, ochrona zieleni, bezpieczeństwo pracy, sądownictwo, ochrona zdrowia, kryzys humanitarny oraz prawa osób LGBT+.

Radny Osiedla Św. Łazarz. Architekt, aktywista, rowerzysta. Inicjator poznańskiego Łańcucha Światła w obronie niezawisłości sądownictwa. Absolwent Architektury i Urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Animator kultury miejskiej. Kurator wydarzeń związanych z architekturą i wieloletni współpracownik festiwali m.in.: MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Organizator akcji, takich jak Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy, czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną pełnią rolę komentarza do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta. W latach 2018 - 2019 Koordynator ds. Strategii Rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich, odpowiedzialny za otwieranie targów na miasto. 

Aleksandra Majda

Aleksandra Majda

ESG Impact Network

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju, wspiera komunikacyjnie i doradczo biznes idący w zielonym kierunku, popularyzuje cele agendy ONZ, pomaga we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG, promuje i wspiera postawy proekologiczne wśród pracodawców. Założycielka i CEO w Go Green. Fundatorka Fundacji Obywatele Natury. Członkini: komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej, Rady ds. OZE i Rady ds. Czystego Powietrza w Konfederacji Lewiatan, grup: wodorowej, budynkowej i transportowej. Była dyrektorką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, gdzie sprawowała bezpośredni nadzór nad działami: zamówień publicznych, komunikacji społecznej, zarządzania nieruchomościami, prawnym, kadr i organizacji wewnętrznej. Koordynowała komunikację i PR warszawskich biur i jednostek zajmujących się̨ ekologią i zrównoważonym rozwojem: Zarządu Zieleni, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Była: w składzie kadry zarządzającej portalu www.tvn24.pl, redaktorką naczelną Magazynu TVN24, szefową działu Kontakt 24 w TVN24, dziennikarką Rzeczpospolitej i PAP, nauczycielką akademicką (Uniwersytet SWPS).

Aneta Korycińska

Aneta Korycińska

Założycielka strony „Baba od polskiego"

Z wykształcenia polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka, nauczycielka i założycielka strony „Baba od polskiego", która już od ośmiu lat przyciąga uwagę ponad miliona użytkowników. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa. W swojej działalności internetowej skupia się na obnażaniu językowego obrazu świata i zachęca do stosowania inkluzywnej polszczyzny, punktuje absurdy systemu edukacji, a także pogłębia wrażliwość na takie tematy jak nieneurotypowość czy prawa mniejszości. Uwielbia się uczyć i poznawać nowe branże, dlatego oprócz polonistyki ukończyła także psychologię zwierząt, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogikę oraz redakcję językową tekstów.

Anna Larsson

Anna Larsson

Circular Economy Director w Reloop Platform

Reloop Platform to globalna organizacja, której wizją jest świat bez zanieczyszczeń odpadami. Dzięki wykształceniu i 18-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu odpadami tworzącymi wartość, Anna Larsson jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie zrównoważonego zarządzania zasobami, promującym ambitne, ogólnokrajowe i opłacalne modele gospodarki o obiegu zamkniętym oparte na materiałach wtórnych.

Jarema Drozdowicz

Jarema Drozdowicz

prof. UAM dr hab.

Pedagog, antropolog i socjolog edukacji. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. W swoich badaniach zajmuje się problematyką związaną z różnorodnością kulturową i językową, procesami tworzenia się nowych form wspólnot kulturowych,  procesami migracyjnymi i polityką wielokulturowości w kontekście edukacyjnym. W badaniach tych podejmuje analizy o charakterze jakościowym i ilościowym, tak w kontekście polskim jaki globalnym. Do pozostałych obszarów zainteresowania badawczego należą kwestie związane z edukacją dwu i wielojęzyczną, teoria kultury, kultura współczesna i popularna, historia i teoria wychowania, procesy zmiany kulturowej, problem enkulturacji i transmisji wzorów społeczno-kulturowych, integracji imigrantów, problem nierówności społecznych, edukacja demokratyczna, przemiany współczesnej religijności, procesy konstruowania tożsamości i subkultury młodzieżowe. Wykonawca w grancie KBN „Elitarne szkolnictwo średnie we współczesnej Europie. Studium z socjologii edukacji i pedagogiki porównawczej”. Kierownik międzynarodowego konsorcjum badawczo-wdrożeniowego INTERACT.

Giuseppe Ottavianelli

Giuseppe Ottavianelli

Head of the Earth Observation Applications Section w ESA

Giuseppe Ottavianelli, doktor teledetekcji w dziedzinie monitorowania środowiska, jest szefem Sekcji Aplikacji Obserwacji Ziemi w ESA. Sekcja ta jest pionierem nowych zastosowań, umożliwiających realizację europejskiej i globalnej polityki międzynarodowej w zakresie środowiska i zrównoważonego rozwoju, poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron i użytkowników końcowych od początkowego współprojektowania do fazy walidacji. Zarządza również inicjatywą ESA EO AFRICA (African Framework for Research, Innovation, Communities and Applications). W ESA Giuseppe pełnił różne funkcje w ciągu 15 lat, a także pracował w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz w Biurze ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej.

Katarzyna Jedlińska

Katarzyna Jedlińska

Fintech Poland

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalistka w obszarze zarządzania i komunikacji. Wcześniej Dyrektor Generalny Campiri Polska, uruchamiającej jedną z największych w regionie platform rezerwacji campervanów online w Polsce i na Słowacji. W Grupie Cenatorium-Inplus jako Dyrektor Operacyjny odpowiadała za projekty międzynarodowe, współpracę z partnerami oraz obszar administracyjno-kadrowy. W swojej karierze kierowała również Departamentem Partnerstwa i Komunikacji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Były doradca zarządu w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Promocji. Absolwentka programu mentoringowego Vital Voices. Wolontariuszka i działaczka społeczna.

Kurt Vandenberghe

Kurt Vandenberghe

Dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA)

Kurt Vandenberghe został mianowany dyrektorem generalnym DG CLIMA 16 stycznia 2023 roku. Do tego czasu, od 1 grudnia 2019 r. był doradcą ds. Zielonego Ładu i zdrowia Przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Do gabinetu prezydenta dołączył z DG ds. Badań i Innowacji, gdzie od 1 lutego 2016 r. był dyrektorem ds. polityki i programowania, a od 1 czerwca 2019 r. pełnił obowiązki dyrektora ds. badań i innowacji. Wcześniej, od lipca 2013 r., był dyrektorem ds. działań w dziedzinie klimatu i efektywnego gospodarowania zasobami w DG ds. Pracował w gabinecie komisarza ds. badań Philippe'a Busquina (1999-2004) oraz jako szef gabinetu Janeza Potočnika, który był komisarzem ds. badań i innowacji (2004-2009), a następnie ds. środowiska (od 2010 r.). Kurt dołączył do Komisji Europejskiej w 1996 r. jako koordynator grupy zadaniowej Komisji ds. transportu intermodalnego i programu badawczego w dziedzinie transportu. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Kurt pracował przez 4 lata jako menedżer w Ernst & Young Association Management, gdzie zakładał, zarządzał i reprezentował międzynarodowe stowarzyszenia handlowe.

Po zapoznaniu się z literaturą francuską i włoską na Katholieke Universiteit Leuven (KUL) i uzyskaniu dyplomu z zakresu spraw publicznych i międzynarodowych na University Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL), Kurt uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych w Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (S.A.I.S.) w Bolonii we Włoszech i Waszyngtonie w USA.

Dr Lalasia Bialic-Murphy

Dr Lalasia Bialic-Murphy

Lead Scientists w Crowther Lab w ETH Zürich.

Jej grupa bada mechanizmy, procesy i zasady, które powodują różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów w zmieniającym się świecie. Jej wykształcenie obejmuje modelowanie demograficzne i statystykę aktuarialną, a jej praca jest motywowana podstawowymi zasadami teorii historii życia. Jej praca jest multidyscyplinarna i koncentruje się na rozwijaniu wspólnych badań w celu syntezy i przekazywania solidnej nauki, która może być wykorzystana do informowania globalnego ruchu odbudowy. Lalasia uzyskała tytuł doktora w 2017 r. na Uniwersytecie Hawajskim w Mānoa, a następnie odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Tennessee. W latach 2019-2020 pracowała jako adiunkt naukowy na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville oraz w Narodowym Instytucie Syntezy Matematycznej i Biologicznej. W 2020 r. przeniosła się do ETH Zürich, aby kierować Fundamental Ecology Group w Crowther Lab. Oprócz doświadczenia akademickiego, Lalasia ma dziewięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu programami monitorowania ochrony przyrody i kierowaniu zakrojonymi na szeroką skalę działaniami renowacyjnymi na Hawajach.

Dr Maciej Bukowski

Dr Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

Dr n.med. Magdalena Gawrych

Dr n.med. Magdalena Gawrych

Psycholog, psychoterapeutka, badaczka, trenerka.

Naukowo zajmuje się czynnikami wewnątrzpsychicznymi i środowiskowymi wpływającymi na zdrowie psychiczne człowieka. W ostatnich latach koncentruje się na związkach poczucia wspólnotowości z naturą (nature connectedness) ze zdrowiem psychicznym, interwencjami opartymi o kontakt z przyrodą (nature-based interventions) oraz mechanizmach wpływu tzw. „zielonej terapii” na dobrostan psychiczny człowieka.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Współpracowała naukowo i dydaktycznie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu, a także Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka i współautorka ponad 60 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym pierwszej polskiej monografii naukowej poświęconej związkom natury ze zdrowiem psychicznym („Natura a zdrowie psychiczne”, 2022). Realizatorka projektów naukowo-badawczych z dziedziny psychologii i psychiatrii. Swoje prace regularnie prezentuje na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Zaangażowana w aktywność sieci World Psychitric Association (Climate Change/ Total Health Initiative), Członkini Komisji ds. Psychiatrii Klimatycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, recenzentka w międzynarodowych czasopismach naukowych, popularyzatorka wiedzy o zdrowiu psychicznym. Klinicznie pracuje z jednostkami i parami doświadczającymi zaburzeń psychicznych oraz problemów psychoseksualnych.

Mateusz Żydek

Mateusz Żydek

Ekspert Instytutu Badawczego Randstad

Specjalista w dziedzinie komunikacji firm oraz polskiego rynku pracy, od 2016 roku związany z największą firmą HR w Polsce - Randstad Polska. Absolwent socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od wielu lat tworzy szczegółowe analizy polskiego i globalnego rynku pracy, powstające w Instytucie Badawczym Randstad (cykle badawcze „Plany Pracodawców” i „Monitor Rynku Pracy”.

Jest współautorem opracowania „Radio i społeczeństwo” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011). Analizuje w nim nowoczesne mechanizmy komunikacji z odbiorcami radia lokalnego i budowanie wspólnoty w oparciu o lokalny system radiofonii. Jest ponadto współautorem opracowania „Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników” (Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2020), w którym przygląda się percepcji benefitów pracowniczych i świadczeń socjalnych wśród Polaków oraz ofertom budowanym przez pracodawców.

Piotr Glen

Piotr Glen

Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG oraz sekretarz Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH

Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studium menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto absolwent SGH, w której z wyróżnieniem ukończył Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie. Od wielu lat zajmujący się tematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz raportowania niefinansowego.

Członek zespołu, w ramach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, który opracował Standard Informacji Niefinansowych (SIN), umożliwiający polskim spółkom wypełnianie obowiązków raportowania informacji niefinansowych. Ponadto członek Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pełni funkcję kierownika Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG oraz sekretarza Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH

Dr Sonia Bucholtz

Dr Sonia Bucholtz

Forum Energii

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka z zakresu makroekonomii, rynku pracy i ewaluacji polityk publicznych z mocnym backgroundem analitycznym. Autorka i współautorka publikacji w tym obszarze, uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych i z zakresu policymakingu. W przeszłości związana m.in. z trzecim sektorem, ostatnio pracowała jako główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Dr Agata Warchalska-Troll

Dr Agata Warchalska-Troll

Z wykształcenia geograf, absolwentka Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie ekspertka ds. środowiska i zmian klimatu w Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR.

Interesuje się wyzwaniami w zarządzaniu zielenią miejską, a także obszarową ochroną przyrody i konfliktami społecznymi na styku rozwój gospodarczy-środowisko przyrodnicze. Autorka cyklu publikacji naukowych poświęconych społecznemu kontekstowi funkcjonowania obszarów chronionych w Karpatach oraz współredaktorka raportu OPMR „Zieleń w centrach polskich miast. Stan, funkcje i wyzwania”. Aktualnie w OPMR IRMiR zajmuje się opracowaniem zagadnień środowiskowych dla polskich miast subregionalnych.

Dr inż. Weronika Urbańska

Dr inż. Weronika Urbańska

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych, adiunkt badawczo- dydaktyczny w Katedrze Inżynierii Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Do jej zainteresowań należą metody odzysku metali krytycznych ze zużytych baterii litowo jonowych, zrównoważona gospodarka surowcami i ich pozyskiwanie z zasobów pozaziemskich (regolitu marsjańskiego i księżycowego), wpływ gospodarki odpadami na zmiany klimatu oraz wdrożenie modelu GOZ w życiu codziennym (zero waste) i przemyśle.

​Autorka ponad 60 prac naukowych, a także opracowań przemysłowych z zakresu przetwarzania odpadów i gospodarki surowcami, kierownik i wykonawca w projektach naukowych i B+R (NCN, NCBiR), uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych konferencji branżowych. Stale współpracuje z przemysłem, obecnie ze start upem Extremo Technologies jako Advisor i Chief Scientific Officer.
Popularyzatorka zagadnień dotyczących ochrony środowiska - m.in. autorka artykułów popularnonaukowych, ekspertka na wielu wydarzeniach oraz w wystąpieniach radiowych i telewizyjnych. Laureatka konkursów i prestiżowych nagród.


Certyfikowany tutor akademicki. Lider Dostępności w Politechnice Wrocławskiej. Obecnie przewodnicząca wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

Borys Sawicki

Borys Sawicki

Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

Borys D. Sawicki specjalizuje się w bankowości i finansach, koncentrując się na transakcjach finansowania inwestycji, w tym w formule project finance, w szczególności w sektorach energetycznym, infrastruktury i nieruchomości. Aktywnie wspiera klientów w kwestiach związanych ze zrównoważoną transformacją i zrównoważonym finansowaniem, w tym w ocenie zgodności działalności z taksonomią UE i raportowaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Dr hab. Joanna Kulczycka

Dr hab. Joanna Kulczycka

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni, prodziekan ds. współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach).

Joanna Maria Stolarek

Joanna Maria Stolarek

Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie

Przedstawicielstwem zielonej Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie, która realizuje projekty w Polsce i krajach Bałtyckich, kieruje od października 2019 r. Studiowała filologię niemiecką, słowiańską i hiszpańską na Karls-Eberhardt-Universität w Tybindze. Zanim oddała się zawodowo dziennikarstwu, była pracowniczką naukową na wydziale ekonomii i prawa gospodarczego na Hochschule für Wirtschaft und Umwelt w Geislingen/Steige. Po szkole dziennikarskiej w Monachium pracowała jako redaktorka i komentatorka polityczna w Südwest Presse (dział gospodarki i ekonomii) w Ulm, w Märkische Oderzeitung we Frankfurcie nad Odrą i w Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (dział polityczny) w Berlinie. Zaangażowanie na rzecz różnorodności - także w mediach - zaprowadziło ją do organizacji pozarządowej Neue deutsche Medienmacher, która działa na rzecz różnorodności w mediach oraz dba o to, aby teksty i artykuły powstawały z wrażliwością na różnorodność kulturową. Tam była członkinią zarządu oraz kierowała projektami medialnymi.

Joanna Maria Stolarek publikuje nadal w różnych mediach, uwzględniając polsko-niemiecki punkt widzenia, komentuje aktualne polityczne wydarzenia obu krajów, starając się wyjaśniać Niemcom Polskę, a Polakom Niemcy. Wolontaryjnie wspiera rozwój kobiet w mediach i polityce jako mentorka.

Jolanta Okońska-Kubica

Jolanta Okońska-Kubica

Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL

Specjalizuje się we wspieraniu firm i organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju (analizy, strategie, raporty, szkolenia, itp). Ekspertka z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i rozwoju biznesu.

Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej.

Dr Jolanta Turek

Dr Jolanta Turek

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania i jakości, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Zastępcą Kierownika Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu. Autorka i współautorka publikacji o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz łańcucha dostaw. Aktualnie jest liderem strumienia projektu dotyczącego wpływu jakości zarządzania aspektami ESG na odporność przedsiębiorstw (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH) oraz kierownikiem badania „Ryzyko klimatyczne w decyzjach inwestycyjnych” (grant badawczy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH).

Praktyk biznesowy i doradca z wieloletnim doświadczeniem. Jest Dyrektorką ESG w CVI Dom Maklerski Sp. z o.o.

Zaangażowana w kluczowe inicjatywy merytoryczne związanie z zagadnieniami ESG – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF), Rady Innowatorów Polskiego Stowarzyszenia ESG, Chapter Zero, Zespołu ds. zrównoważonego łańcucha dostaw w ramach programu Climate Positive w UN Global Compact Network Poland, inicjatywy #EndPlasticPollution, Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest wykładowcą na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA oraz szkoleniowcem m.in. w ramach Szkoły ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Tomoho Umeda

Tomoho Umeda

Założyciel spółki Hynfra oraz Hynfra Energy Storage

Jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym, promotorem technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej. Przewodniczy Komitetowi Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest wiceprezesem stowarzyszenia Hydrogen Poland, członkiem Hydrogen Europe oraz European Clean Hydrogen Alliance. Zasiada w zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Rady Honorowej Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii przy Politechnice Wrocławskiej. Wykłada na Master of Business Administration (MBA) uczelni Collegium Humanum, specjalizacja: Zarządzanie Technologiami Wodorowymi.

Dariusz Bugalski

Dariusz Bugalski

Dziennikarz, publicysta, pisarz, poeta, nauczyciel

Mąż Anny, ojciec Natalii, dziadek Maliny i Kazia. Autor podcastu K3. 

Przez lata w radiowej Trójce (m.in. „Klub Trójki”, „Trójka pod Księżycem”, „Wszystko, co najważniejsze”), a wcześniej w Tok FM. Autor siedmiu tomów poezji, zbioru opowiadań, książki artystycznej „Jaśnienie” (wraz z Wojciechem Prażmowskim) oraz powieści „Wirus”. Ostatnio opublikował tom wierszy „Korespondent Małego Przeglądu”.

Wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS, UMCS, Instytut Badań Literackich). Nauczyciel komunikacji i wystąpień publicznych według autorskiej metody.

Mikołaj Potocki

Mikołaj Potocki

ALTEMIS

Doświadczony manager w obszarach zmian klimatu, zarządzania ryzykiem oraz systemów zarządzania. Wspiera firmy w zarządzaniu ich wpływem na klimat m.in. analizie śladu węglowego organizacji i produktów, LCA, EPD, audytach ESG, zrównoważonym łańcuchu dostaw oraz w zrównoważonych zakupach. Z racji pełnionych funkcji i doświadczenia, posiada wiedzę związaną z ogólnym funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki oraz z wymaganiami prawnymi w zakresie zmian klimatycznych, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Agnieszka Durlik

Agnieszka Durlik

Dyrektor Generalna, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Wieloletni praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pierwsze doświadczenia zawodowe rozwijała jako prawa ręka dyrektora jednego z największych szpitali w Warszawie, gdzie poznała od podszewki wyzwania jakie niesie zarządzanie organizacją w sposób wymagający godzenia przeciwstawnych grup interesów.

Od wielu lat reprezentuje samorząd przedsiębiorców w roli eksperta w tematyce gospodarczej i prawnej dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przeszła poszczególne szczeble w dużej organizacji, jaką jest Krajowa Izba Gospodarcza – od eksperta, przez project-managera, Rzecznika Prasowego, Dyrektora Gabinetu Prezesa, aż po Dyrektora Generalnego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w procesach stanowienia prawa w Polsce – w parlamencie, ministerstwach, organach administracji publicznej. Z sukcesem przygotowywała i realizowała projekty finansowane z funduszy UE. Doradza przedsiębiorcom, jest gościem różnych mediów w ramach rzecznictwa interesów przedsiębiorców.

Od 2017 roku kieruje największym sądem polubownym dla przedsiębiorców w Polsce. Na co dzień obcuje z wyzwaniami, z którymi mierzą się mikro, mali, średni i duży przedsiębiorcy w ramach prowadzenia biznesu. Członek Jury konkursu „Złote Spinacze”. Jest współautorem szeregu publikacji z zakresu m. in. rzecznictwa interesów, prowadzenia działalności gospodarczej, przeciwdziałania korupcji.

Dr Beata Kozyra

Dr Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG; Grant Thornton Członek Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izby Gospodarczej.

Beata Kozyra posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe, w tym związane z tworzeniem i operacjonalizacją aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jej kluczową kompetencją jest tworzenie Raportów ESG oraz tworzenie i wdrażanie strategii ESG oraz strategii biznesu firmy z uwzględnieniem zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju oraz kaskadowanie celów strategicznych na poziom operacyjny i taktyczny, a także opracowywanie niezbędnych do realizacji ww. celów: modeli biznesowych, planów działań, alokacji zasobów oraz budżetu, a także zarządzaniem procesem zmian w organizacji.

Jest członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem międzynarodowej inicjatywy Net Zero Carbon Events i członkiem międzynarodowego Zespołu ds. metodologii liczenia śladu węglowego dla branży eventowej.

Pracowała z ponad 50-cioma firmami zarówno w zarządach, jak i jako konsultant ds. strategii.

Jest autorką publikacji i prelegentem na licznych konferencjach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ukończyła studia doktoranckie, 3 studia podyplomowe z szeroko pojętego zarządzania oraz wiele szkoleń i certyfikowanych kursów z zakresu analizy strategicznej, tworzenia i wdrażania strategii oraz raportowania ESG.

Clarissa Morawski

Clarissa Morawski

Współzałożycielka Reloop Platform

Clarissa Morawski jest współzałożycielką Reloop Platform w 2015 r. (z siedzibą w Brukseli i Nowym Jorku) - międzynarodowej organizacji non-profit, która łączy wiedzę specjalistyczną, analizę naukową i zaangażowanie w sieci łańcucha wartości w celu lepszego definiowania, komunikowania i wdrażania polityk i operacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Clarissa Morawski posiada 30-letnie doświadczenie techniczne, analityczne i komunikacyjne w zakresie polityki minimalizacji odpadów. Jest autorką ponad 100 artykułów i artykułów na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta i gospodarki o obiegu zamkniętym w publikacjach dotyczących recyklingu, a w latach 2010-2015 wykładała gospodarkę odpadami na Uniwersytecie Trent (Kanada). Ostatnio, w roli Reloop CEO, Clarissa Morawski była aktywnie zaangażowana w rozwój polityki dotyczącej odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu Unii Europejskiej.

Cleo Ćwiek

Cleo Ćwiek

Modelka, podcasterka, założycielka Fundacji Można Zwariować

Autorka książki „CLOU. Jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym” (wyd. Agora). Entuzjastka wspinania, podcastów, technologii, literatury i najróżniejszych ciekawostek.

Dr Ilona Biedroń

Dr Ilona Biedroń

Prezes Fundacji Zdrowa Rzeka (d. Hektary Dla Natury)

Doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalizująca się w zarządzaniu zasobami wodnymi obejmującym problematykę powodzi, suszy oraz ochronę i odtwarzanie ekosystemów rzecznych (renaturyzację rzek). Posiada kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych wydane w 2007 roku.

Prezes Fundacji Zdrowa Rzeka (d. Hektary Dla Natury), ekspert ds. renaturyzacji wód powierzchniowych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB, koordynatorka projektu WaterLANDS w Centrum Ochrony Mokradeł. Niezależna ekspert współpracująca ze środowiskiem naukowo-badawczym i organizacjami pozarządowymi tj. WWF Polska, Fundacja Sendzimira, Fundacja Stocznia czy Coalition Clean Baltic.

Posiada szerokie doświadczenie związane z przygotowywaniem kluczowych metodyk, analiz i baz danych na rzecz opracowywania planów gospodarowania wodami, przeciwdziałania skutkom suszy, zarządzania ryzykiem powodziowym i ich aktualizacji oraz w prowadzeniu konsultacji społecznych w tym obszarze.

Współautorka szeregu ekspertyz, prac studialnych i planistycznych z zakresu gospodarki wodnej realizowanych od 2003 roku. Koordynatorka i kierowniczka wielu projektów realizowanych na rzecz administracji wodnej w Polsce, w tym projektu pn. „Opracowanie Krajowego Programu renaturyzacji wód powierzchniowych” wskazującego potrzebę i zakres podjęcia działań w zakresie poprawy hydromorfologii dla polskich rzek, jezior i wód przymorskich. Współautorka koncepcji dot. renaturyzacji mokradeł: Koncepcji Programowo – przestrzennej budowli hydrotechnicznych na Łasicy i Kanale Zaborowskim w ramach projektu Kampinos WetLIFE oraz Koncepcji funkcjonalnego połączenia rzek Drzewiczki i Wąglanki i ich dolin z przestrzenią publiczną Opoczna.

Współautorka szeregu publikacji dot. zagadnień wodnych, w tym ostatnich poświęconych dobrym praktykom w zarządzaniu wodami i renaturyzacji wód powierzchniowych.

Poza wiedzą ekspercką posiada umiejętności planowania i prowadzenia projektów oraz budowania i koordynowania prac zespołów projektowych. Certyfikowana Project Manager – PRINCE2® Practitioner.

Dr Irena Chawrilska

Dr Irena Chawrilska

Dyrektorka Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

Adiunktka w Zakładzie Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej, visiting scholar (2023) na Utrecht University, visiting professor na University of Toronto (2023–2024); autorka książek: Hybrydy i hybrydyczności: z pogranicza literatury i sztuk wizualnych (2020), Polish for sustainability? Kultura polska a wyzwania globalne (2022), LOST in Gdańsk! Polish culture in the age of uncertainty (2023).

Ludwika Włodek

Ludwika Włodek

Socjolożka, dziennikarka, Adiunktka w Studium Europy Wschodniej UW

Temat migracji interesuje ją od dawna, pisała o migracjach zarobkowych z krajów poradzieckiej Azji Środkowej do Rosji oraz o uchodźcach z tych obszarów w Polsce. Jest autorką książki "Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji" (Wyd. Czarne 2020). Temat migracji jest także obecny w jej ostatniej książce, "Buntowniczki z Afganistanu" (WAB 2022), o losach afgańskich działaczek na rzecz praw kobiet, które po przejęciu władzy przez talibów, musiały uciekać z Afganistanu.

Maciej Kalwasiński

Maciej Kalwasiński

Główny specjalista w Zespole Chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Wcześniej pracował w portalu finansowym „Bankier.pl” jako redaktor prowadzący i analityk. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących gospodarki ChRL: sytuacji makroekonomicznej, polityce gospodarczej, handlu i inwestycjach zagranicznych oraz zagranicznej polityce ekonomicznej.

Marianna Wartecka

Marianna Wartecka

Dyrektorka partnerstw i rzecznictwa oraz członkini zarządu Fundacji Ocalenie

Absolwentka teatrologii i prawa, zawodowo od kilkunastu lat zajmuje się komunikacją zewnętrzną i budowaniem relacji; z Fundacją Ocalenie związana od 2016 roku; od 2021 roku jako wolontariuszka udziela pomocy humanitarnej osobom w drodze na granicy polsko-białoruskiej. 

Robert Adamczyk

Robert Adamczyk

Główny specjalista ESG w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

25-letnie doświadczenie raportowania oraz oszacowywania ryzyk środowiskowych i społecznych. W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyka środowiskowego oraz  społecznego projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert Adamczyk jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Pracował on nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) oraz Giełdą w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi dla Praskiej Giełdy. Robert Adamczyk jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD opracowujących standardy ESRS dot. zanieczyszczeń oraz bioróżnorodności. Jest również w technicznej grupie referencyjne (Technical Review Group) w International Sustainability Standards Board (ISSB) oraz w Climate Bonds Iniative (CBI) w technicznych grupach robaczych dla sektora Stali oraz Chemii. Od 2017 roku jest członkiem grupy roboczej ds. energetyki odnawialnej podowalanej przez ONZ Convection for Migratory Species (UN CMS).

Do 2004 roku był Dyrektorem Działu Ochrony Środowiska w WS Atkins Polska (Atkins), który założył w 1997 roku. Robert Adamczyk jest absolwentem Kings College London oraz Imperial College London. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w kilkuset audytach i analizach środowiskowych w tym ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie inwestorów branżowych, finansowych, Skarbu Państwa oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Jest wiodącym audytorem IEMA (Institute of Environmental Managment and Assessment) oraz asesorem środowiskowym i member RICS Europe (Royal Instituation of Charted Surveyors), audytorem ISO 14001 oraz weryfikatorem dla ResonsbileSteel. Specjalizuje się w implementacji wymogów Unii Europejskiej oraz raportowania ESG, między innymi wymogów dyrektywy IED oraz prowadzeniu procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji pod kontem wymogów międzynarodowych instytucji finansowych, jak i Dyrektyw Unii Europejskiej. Między 2012-2021 był przewodniczącym rady pracowniczej w EBOiR.

Tomasz Pietrzak

Tomasz Pietrzak

Manager zespołu prawnego Fundacji Ocalenie

Prawnik i arabista, manager zespołu prawnego Fundacji Ocalenie. Udziela pomocy prawnej osobom migranckim i uchodźczym w Warszawie i Łodzi.

Wojciech Konecki

Wojciech Konecki

Prezes APPLiA - Związku producentów AGD i HVAC, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

W 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Przez 30 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców, producentów AGD, APPLiA Polska (d.CECED), który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi. W 2020 został wybrany na Prezesa Zarządu tej organizacji. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Parlamentarnych i zespołach roboczych ministerstw.

W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku był radcą, członkiem władz i wice przewodniczącym Rady oraz od 2017 roku wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Board of Officers europejskiej organizacji normalizacyjnej CENELEC, współzałożycielem Forum Rozwoju Przemysłu, członkiem grupy eksperckiej KIS-GOZ (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)  oraz przewodniczącym międzynarodowej rady nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko SA.

W swoich publikacjach specjalizuje się głównie w tematyce efektywności energetycznej, elektrorecyklingu, trendów rynkowych i branży producentów elektroniki.

Odznaczony przez Prezydenta RP srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Ministra Gospodarki oznaczeniem Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej.

Zuzanna Nowak

Zuzanna Nowak

Dyrektor ds. analiz w The Opportunity Institute for Foreign Affairs, ekspertka Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Wcześniej analityczka ds. energii i klimatu w programie Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności kwestii bezpieczeństwa energetycznego, a także klimatycznej dyplomacji wielostronnej. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu i Kolegium Europejskiego w Brugii.

Maria Garcia Alvarez, MA

Maria Garcia Alvarez, MA

Starszy wykładowca programu Global Project and Change Management BBA na Windesheim University of Applied Sciences w Holandii

Wykłada geopolitykę i globalizację oraz globalne wyzwania, wykorzystując Kartę Ziemi do nauczania o podejściu do wartości w zrównoważonym rozwoju. Jest współtwórczynią i koordynatorką koncepcji edukacyjnej Value Creators (www.valuecreators-whc.com), nagrodzonej przez holenderskie Ministerstwo Edukacji najwyższą krajową nagrodą za innowacje edukacyjne. Jest certyfikowanym edukatorem ESD Karty Ziemi i jest zaangażowana w inne międzynarodowe sieci działające na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak UN SDSN, UN Habitat, Wellbeing Economy Alliance i inicjatywa IDGs.

Jest doktorantką na Wydziale Filozofii, Antropologii i Edukacji na Uniwersytecie Kraju Basków, gdzie prowadzi badania nad innowacyjnymi środowiskami uczenia się w celu wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego rozwoju. Jest także gościnnym wykładowcą na kierunku Master of Leadership and Sustainability Aldatuz na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Kraju Basków, gdzie prowadzi wykłady na temat alternatywnych przyszłości dla zrównoważonego rozwoju. Jest autorką i współautorką różnych artykułów publikowanych na arenie międzynarodowej w dziedzinie ESD.

Obecnie jest również redaktorem specjalnym serii Springer Nature Discover Sustainability, w której prowadzi edycję podkreślającą narzędzia i koncepcje pokonywania barier dla pełnego wdrożenia ESD w szkolnictwie wyższym. W Holandii jest członkiem zarządu Krajowej Sieci Comenius, wspierającej innowacje w szkolnictwie wyższym.