Organizator:

Program

Podziel się

DZIEN 1 i 2

WYDARZENIA NA SCENIE GŁÓWNEJ

 • UROCZYSTE OTWARCIE Z UDZIAŁEM VIPÓW ADMINISTRACJI I BIZNESU
 • ZIELONY ŁAD, ŚWIAT I EUROPA - WYSTĄPIENIE VIP Z ONZ
 • FINANSOWANIE ZIELONEJ TRANSFORMACJI
  - dyskusja z udziałem top menedżmentu światowych instytucji finansowych
 • EUROPEJSKI BIZNES WOBEC ESG
  - dyskusja CEO’s największych europejskich firm
 • PANEL NOBLISTÓW
  - wspólnie z nimi chcemy porozmawiać o przyszłości naszego świata

DZIEN 1

SCIEŻKA POLSKA

 • RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA
 • ZIELONE INWESTYCJE
 • POLSKA WOBEC REALIZACJI ZIELONEGO ŁADU
 • REGULACJE ESG W POLSCE – PLANY, MAPY DROGOWE, WDROŻENIA
 • 3 SEKTOR WOBEC ESG
 • NON-POLICY - co dalej z PEP 2030? Co z polskim prawem klimatycznym?

SCIEŻKA EUROPA

 • GDZIE JESTEŚMY W ESG?
  - sytuacja przedsiębiorstw w EU, z uwzględnieniem CEE
 • ZRÓWNOWAŻONE MIASTA
  - jak miasta pomagają w prowadzeniu zrównoważonego biznesu?
 • EKO-EKSPORTOWANIE, ESG W RAMACH WSPÓLNEGO RYNKU
 • NIEBIESKI ŁAD
  – Blue Deal, czyli o ochronie zasobów wodnych w Europie
 • ZIELONA BRANŻA TRANSPORTOWA – CZY TO MOŻLIWE?
 • CZY JESTEŚMY GOTOWI NA KOLEJNE PANDEMIE?

SCIEŻKA ŚWIAT

 • MIASTA PRZYSZŁOŚCI
 • JAKA PRZYSZŁOŚĆ DLA AGENDY 2030?
 • JAK WIELKI BIZNES MOŻE ZARZĄDZAĆ ŁANCUCHAMI WARTOŚCI?
  - narzędzia
 • DLACZEGO NIE WIERZYMY W KRYZYS KLIMATYCZNY?
 • CZEGO SZUKAMY W KOSMOSIE?
  - czy surowce kosmiczne zrównoważą nasza gospodarkę?
 • GIEŁDA RYZYK KLIMATYCZNYCH

DZIEN 2

ŁAŃCUCHY WARTOŚCI I INTERESARIUSZE

 • ZRÓWNOWAŻONE ŁANCUCHY DOSTAW I NALEŻYTA STARANNOŚĆ
 • PRAWA KONSUMENTA
 • RÓWNOŚĆ KLUCZEM DO ZRÓWNOWAŻENIA
 • KONSUMENCI – CZY WIERZĄ KORPORACJOM?
 • CZY W MSP JEST MIEJSCE NA RÓŻNORODNOŚĆ?
 • JAK HR MOŻE WSPIERAĆ PRACOWNIKÓW W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH

KLIMAT I ŚRODOWISKO

 • ŚLAD WĘGLOWY – POLICZMY TO!
 • KIEDY ZABRAKNIE WODY? POLSKA I HYDROPOLITYKA, OCHRONA BAŁTYKU
 • POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA A ZARZĄDZANIE ZANIECZYSZCZENIAMI
  - w kontekście nowych regulacji UE
 • GOZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
  – szansa na rozwój
 • BIORÓŻNORODNOŚĆ, CARBON CREDITS, ROLNICTWO REGENERATYWNE
 • OCHRONA I ODTWARZANIE EKOSYSTEMÓW, AUDYTY ŚRODOWISKOWE

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 • ŚWIATOWA GOSPODARKA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ:
  - ekonomia obwarzanka, degrowth
 • CEO, ESG, CZYLI CZEGO WYMAGAĆ OD ZESPOŁU?
 • ILE KOSZTUJE ZIELONA TRANSFORMACJA?
 • CEO
  - inkluzyjna kompozycja organów zarządczych i nadzorczych
 • CEO
  - jak być liderem zielonej zmiany?
 • HR
  - jak znaleźć dobrego specjalistę od ESG?