Organizator:

Krajowa Izba Gospodarcza współorganizatorem Kongresu GREENPACT

Podziel się

Krajowa Izba Gospodarcza, utworzona w 1990 roku, stanowi największą niezależną instytucję reprezentującą interesy przedsiębiorców w Polsce. Zrzesza aż 160 organizacji biznesowych, co czyni ją najbardziej wpływowym organem działającym na rzecz środowiska przedsiębiorczego w kraju.

Krajowa Izba Gospodarcza, będąc reprezentantem przedsiębiorców z Europy Środkowo-Wschodniej, odgrywa istotną rolę w dynamicznym i zmiennym otoczeniu gospodarczym. Jej misją jest nie tylko zrozumienie wyzwań współczesnego świata, ale także dążenie do lepszej przyszłości dla regionu, który doświadczył wielu trudnych etapów, takich jak kolonializm sowiecki, imperializm czy transformacja systemowa.

 

 

Jako przedstawiciel biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza kieruje się wartościami wolności, równości i sprawiedliwości, starając się budować fundamenty dla rozwoju gospodarczego opartego na zrównoważonych podstawach. Działając nie tylko na poziomie systemowym, ale także edukacyjnym, Izba podejmuje różnorodne inicjatywy mające na celu promowanie idei zrównoważonego rozwoju.

Niezwykle istotnym wyrazem zaangażowania Krajowej Izby Gospodarczej jest organizacja pierwszej i największej w Europie Środkowej konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. To wydarzenie stanowi istotny krok w kierunku budowania świadomości i wspierania działań zmierzających do harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Poprzez te inicjatywy Izba odgrywa aktywną rolę w kształtowaniu przyszłości regionu, inspirując do podejmowania działań zgodnych z wartościami zrównoważonego rozwoju we współczesnym świecie.

 

Więcej informacji o KIG