Organizator:

Organizatorzy

Podziel się

Prawdziwie udane wydarzenia to kombinacja kilku elementów: ciekawych treści, atrakcyjnych lokalizacji, profesjonalnych usług dodatkowych oraz planowania opartego na dostępie do danych. Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od ponad 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, stąd w naszym portfolio są imprezy targowe, kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, sportowe, w tym megaeventy, które rocznie przyciągają ponad 1 mln gości z całego świata | www.mtp.pl

Social media:

   

 

Krajowa Izba Gospodarcza to lider działań w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród organizacji wsparcia biznesu w Polsce. KIG, jako reprezentant polskich przedsiębiorców oraz jedna z nielicznych instytucji w Polsce posiadająca merytoryczne zasoby w tematyce ESG, monitoruje, opiniuje, rekomenduje oraz bierze aktywny udział w pracach nad wskaźnikami raportowania, dyrektywami oraz innymi istotnymi dokumentami powstającymi na poziomie unijnym i krajowym. Wraz z ADN Akademia prowadzi Szkołę ESG – szkolenia zwiększają wiedzę przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań związanych z nowymi regulacjami na poziomie Unii Europejskiej | www.szkolaesg.pl

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Od 1990 roku aktywnie dba o polskich przedsiębiorców, reprezentując ich interesy w dialogu z administracją krajową i europejską. Zrzesza 160 izb i stowarzyszeń pracodawców, funkcjonuje w ramach europejskiej sieci izb handlowo-przemysłowych Eurochambres, jest członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, współpracuje z izbami gospodarczymi na całym świecie | www.kig.pl

Social media: