Organizator:

Jak MŚP mogą przygotować się do ESG? Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła unijny dokument dla firm

Podziel się

Firmy z sektora MŚP, które chcą wdrażać do swoich działań strategię ESG, już teraz mogą zapoznać się z polską wersją językową projektu dokumentu "Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie" (VSME ESRS) przygotowanego przez unijną agencję - EFRAG. Tłumaczeniem dokumentu na język polski zajęła się Krajowa Izba Gospodarcza. W dokumencie, polscy przedsiębiorcy znajdą wskaźniki, które - wstępnie - Unia Europejska bierze pod uwagę jako przydatne w zbieraniu danych ESG. Na ostateczny kształt dokumentu trzeba jeszcze poczekać.

Czym są ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards? To inaczej standardy raportowania zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym, zarządzania. Do 21 maja 2024 r., trwają konsultacje publiczne projektu dokumentu Dobrowolne ESRS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nienotowanych na Giełdzie - czyli Voluntary SME ESRS. To dokument przygotowany z myślą o firmach, które ze względu na specyfikę swojego działania formalnie nie będą zobligowane przez UE do raportowania ESG. Może się jednak zdarzyć, że zostaną one poproszone przez swoich kontrahentów lub instytucje finansowe o przedstawienie danych z dziedziny zrównoważonego rozwoju. 

Wsparcie dla MŚP w ustrukturyzowaniu danych z obszaru ESG

Jak mówi Karolina Opielewicz, Członkini Zarządu KIG: ‒ Docelowo EFRAG chce stworzyć Standard, który firmy MŚP nienotowane na giełdzie będą mogły zastosować dobrowolnie, a zatem nie będzie on obowiązkowy. Ma on wesprzeć MŚP w ustrukturyzowaniu danych z obszaru ESG posiadanych przez firmę, a także w ujawnianiu ich zainteresowanym partnerom. Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła projekt dokumentu Dobrowolne ESRS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nienotowanych na Giełdzie  (VSME ESRS) na język polski jeszcze na etapie konsultacji publicznych, tak aby polscy przedsiębiorcy już teraz mogli być na bieżąco i bez przeszkód zapoznać się z treścią dokumentu.

Polskie tłumaczenie zostało zweryfikowane przez ekspertów ESG z firmy Altemis oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warto podkreślić, że jest to unijny projekt dokumentu. Jego ostatecznego kształtu eksperci spodziewają się raczej po wakacjach.

 

Obszary ESG ważne dla MŚP nienotowanych na giełdzie

MŚP nienotowane na giełdzie nie będą zobowiązane do raportowania zrównoważonego rozwoju przez Unię Europejską. Nie oznacza to jednak, że ESG nie dotyczy takich firm.

Można wskazać co najmniej cztery przykładowe obszary, w których może się okazać, że zbieranie danych z obszaru zrównoważonego rozwoju będzie istotne dla firmy MŚP nienotowanej na giełdzie:

  1. firma współpracuje z przedsiębiorstwem zobowiązanym do raportowania zrównoważonego rozwoju i może zostać poproszona o dostarczenie danych z obszaru ESG, 
  2. firma stara się o wsparcie finansowe od pożyczkodawców/kredytodawców i inwestorów i może zostać poproszona o dostarczenie danych z obszaru ESG, 
  3. firma chce przygotować się do wdrażania zrównoważonego rozwoju, 
  4. firma chce budować przewagę konkurencyjną oraz odporność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. 

*Tłumaczenie ma charakter roboczy i nie jest oficjalnie zatwierdzonym dokumentem. Informacje zawarte w publikacji nie stanowią porady i nie powinny zastępować konsultacji z ekspertem. KIG  wraz z ekspertami ESG nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione treści, ani za konsekwencje ich wykorzystania przez firmę.